Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem modlitewnym, którego członków łączy szczególne doświadczenie Boga, nazywane „chrztem w Duchu Świętym”, „wylaniem Ducha Świętego” albo „odnowieniem w Duchu Świętym”.

Odnowa w Duchu Świętym w Polsce

Za początek Odnowy w Duchu Świętym w Polsce jest uznawany rok 1975. Życie wiary ówczesnych Polaków było mocno naznaczone przez sytuację społeczną. Z jednej strony Kościół przetrwał to, co działo się w czasach stalinowskich, ale z drugiej widać w nim było pewnego rodzaju oschłość. Niektórzy twierdzili, że brakuje powołań do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Trwający stan można by nazwać „małą stabilizacją”, która w życiu Kościoła zawsze stanowi zjawisko zdecydowanie niekorzystane, jeśli weźmie się pod uwagę jego naturę apostolską.

Właśnie w tym czasie różnymi drogami do Polski zaczęły przenikać wiadomości o ruchu pod nazwą Odnowa w Duchu Świętym, który przemieniał już życie ludzi w Stanach Zjednoczonych. Z czasem pierwsi liderzy ruchu pojawili się również w kraju. Wśród prezbiterów szczególnie warty wymienienia jest tutaj ks. Franciszek Blachnicki, który postanowił włączyć doświadczenie chrztu w Duchu Świętym w program założonego przez siebie Ruchu Światło-Życie (Oazy).

Innym pionierem Odnowy w Duchu Świętym w Polsce był ks. Marian Piątkowski, wykładowca seminaryjny. Jego zwrot ku nowemu ruchowi miał rozpocząć się od epizodu, gdy któregoś razu wpadło mu pod nogi dziecko i krzyknęło: „tak mało radości!”, a on zdał sobie sprawę, że rzeczywiście w swoim życiu jest bardzo poważny. Wtedy pojawiło się w nim pragnienie doświadczenia prawdziwej radości, ale jednocześnie zdał sobie sprawę, że sam nie jest w stanie jej osiągnąć. Pan Bóg pozostał jednak wierny i w maju 1975 r., po Kongresie Maryjnym i Mariologicznym w Rzymie, dał mu przeżyć pierwsze wylanie Ducha Świętego, podczas którego dokonała się w nim dokładnie ta przemiana, której wcześniej zapragnął.

Istotną rolę dla polskiej Odnowy odegrał również ks. Stanisław Nagy, wykładowca akademicki, który co roku organizował na KUL-u Tydzień Eklezjologiczny. Na to wydarzenie przyjeżdżało wiele osób, zarówno świeckich jak i kapłanów, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o życiu współczesnego Kościoła. W 1975 roku ksiądz Nagy postanowił zorganizować spotkanie na temat Odnowy w Duchu Świętym i działania Ducha Świętego w Kościele. Zaprosił na nie swojego znajomego z Francji, dominikanina ojca de Monleon, który,  oprócz tego, że był teologiem, to przeżył już swój chrzest w Duchu Świętym. Z jego przyjazdem wiązały się modlitwy o wylanie Ducha Świętego za pojedyncze osoby.

Wśród świeckich liderów ruchu warto wspomnieć o Stanisławie Kurzeja, która inspirowała ks. F. Blachnickiego, aby zainteresował się Odnową oraz pisała pierwsze listy do ICO (Międzynarodowe Biuro Charyzmatyczne, później zastąpione przez ICCRS) w Brukseli. Dzięki tym kontaktom w 1976 r. do Polski przyjechali dwaj Amerykanie i w październiku przeprowadzili w Lublinie pierwsze większe spotkanie modlitewne, podczas którego uprosili zstąpienia Ducha Świętego na zgromadzonych.

Gdy pierwsi Polacy doświadczyli chrztu w Duchu Świętym, poczuli smak modlitwy uwielbienia i zapragnęli regularnie praktykować ją w swoim życiu. Bardzo często przeżywali też nieodpartą chęć dzielenia się tym doświadczeniem. Zwykle byli to młodzi ludzie, którym nietrudno było wsiąść do pociągu i jechać do innej części Polski, aby opowiedzieć o swoim doświadczeniu albo modlić się za innych o wylanie Ducha Świętego. Wiele osób z początków odnowy charyzmatycznej w Polsce wybrało życie w całości poświęcone Bogu – zakonne lub kapłańskie.

Z pierwszego doświadczenia wylania Ducha Świętego narodziły się grupy modlitewne, które w niedługim czasie zaczęły organizować spotkania, mające na celu wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw. Jednym z owoców tych działań było utworzenie pierwszego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Od początku działania w Polsce ruch odznaczał się otwartością na kontakty zagraniczne i ekumeniczne.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Prowincji Gdańskiej

Obecnie w Prowincji Gdańskiej działa 8 wspólnot Odnowy w Duchu Świętym: w Dobrej, Elblągu, Gdyni, Gnieźnie, Inowrocławiu, Kwidzynie, Olsztynie i Ostródzie.

Przejdź do góry strony