Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nauka Kościoła

Porady z zakresu prawa kanonicznego

Chrzest

 • O chrzest dla dziecka proszą jego rodzice lub prawni opiekunowie. W tym celu 2-3 tygodnie przed planowaną datą chrztu udają się do kancelarii parafialnej, aby podać odpowiednie dane do księgi chrztów oraz przynieść wymagane dokumenty.
 • Dane potrzebne do wpisu w księdze chrztów:
 • nazwisko i imię oraz data urodzenia dziecka,
 • nazwisko i imię, data urodzenia i adres rodziców,
 • data i miejsce zawarcia małżeństwa przez rodziców,
 • nazwisko i imię, data urodzenia i adres rodziców chrzestnych.
 • Wymagane dokumenty:
 • akt urodzenia dziecka,
 • pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania (jeżeli parafia zamieszkania jest inna niż parafia, w której ma odbyć się chrzest),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że nie ma przeciwskazań do powierzenia im tego zadania (zob. niżej).
 • Warunki, jakie muszą spełniać rodzice chrzestni (w związku z powierzanym im obowiązkiem pomocy w wychowaniu dziecka w wierze):
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • ukończony 16 rok życia,
 • udział w życiu sakramentalnym i innych praktykach kościelnych (nie mogą pełnić tej funkcji np. osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego).

 

Małżeństwo

 • Wymagane dokumenty:
 • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych (należy się upewnić, czy organizator kursu ma do tego uprawnienie Kościoła),
 • dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa,
 • dowód tożsamości,
 • odpis aktu chrztu wydany w ciągu minionych 6 miesięcy,
 • zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe),
 • akt zupełny urodzenia,
 • zaświadczenie o wizycie w poradni rodzinnej.
 • Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa na ogół odbywają wcześniej 5 spotkań.
 1. Około rok przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu zarezerwowania terminu.
 2. Trzy miesiące przed planowaną datą sakramentu narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego, który ma na celu wykluczenie przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa. Ponadto narzeczeni otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania oraz skierowanie do poradni życia rodzinnego.
 3. Miesiąc przed planowaną datą sakramentu narzeczeni przynoszą do kancelarii potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi oraz inne brakujące dokumenty.
 4. W przeddzień zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni odbywają spotkanie dotyczące przebiegu liturgii.
 5. W dniu zawarcia małżeństwa ok. 15 minut przed rozpoczęciem liturgii narzeczeni przychodzą wraz ze świadkami do zakrystii i tam podpisują odpowiednie dokumenty.

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu;
 • ustalenia z zakładem pogrzebowym co do godziny rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej na cmentarzu;
 • pozwolenie na pogrzeb poza parafią zamieszkania (jeżeli osoba zmarła nie należała do naszej parafii).

Zamawianie intencji mszalnych

 • Mszę Świętą w określonej intencji może zamówić każdy katolik.
 • Msza Święta może być sprawowana w intencjach błagalnych zanoszonych za żyjących (np. „O szczęśliwy przebieg operacji matki”, „O pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości”, „O szczęśliwe rozwiązanie dla żony”) i za zmarłych oraz w intencjach dziękczynnych (np. z okazji rocznic takich jak 18 rocznica urodzin, jubileusz małżeństwa, rocznica odzyskania niepodległości itp.).
 • Szczególny rodzaj Mszy za zmarłych stanowią tzw. Msze gregoriańskie, czyli 30 Mszy Świętych odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. Opisana praktyka stosowana jest w Kościele od VI w. i wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który polecił odprawiać przez 30 dni Msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, który dopuścił się złamania reguły. Trzydziestego dnia zmarły zakonnik miał ukazać się św. Grzegorzowi i dziękować za okazane mu miłosierdzie, bo, jak się okazało, odprawione Msze wyjednały mu wybawienie z czyśćca.

Przejdź do góry strony