Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Powołania

Zastanawiasz się nad swoją drogą życia? Próbujesz rozeznać swoje powołanie? Przyjedź!

Od 800. lat żyjemy Regułą św. Franciszka - może to także Twój ideał życia.

Najbliższe franciszkańskie rekolekcje powołaniowe oraz inne wydarzenia powołaniowe odbędą się w następujących terminach:

Dodatkowe informacje: o. Mateusz Świętosławski, kontakt [AT] powolanie [DOT] com.pl, +48 570 824 541, https://www.powolanie.com.pl/

Prowincja Gdańska każdego roku organizuje szereg akcji, mających na celu pomoc w rozeznaniu i podjęciu powołania do życia zakonnego. Do najbardziej charakterystycznych spośród tych dzieł należą:

 1. Rekolekcje powołaniowe. Najczęściej organizowane są w klasztorach Prowincji Gdańskiej, gdzie uczestnicy mogą nie tylko wysłuchać nauk rekolekcyjnych, ale również zobaczyć, jak wygląda życie konkretnej wspólnoty zakonnej. Dwa razy w roku w Gnieźnie odbywają się także rekolekcje dla kandydatów do wstąpienia do Zakonu.
 2. Niedziele powołaniowe. Są prowadzone zarówno w parafiach Prowincji jak i parafiach diecezjalnych, w których prowincjalny asystent ds. powołań wygłasza homilie nt. sposobu życia, który zainicjował św. Franciszek oraz zaprasza osoby rozeznające powołanie zakonne do nawiązania kontaktu.
 3. «Wyproś i ocal powołanie». Jest to dzieło modlitewne, polegające na duchowej adopcji jednej anonimowej osoby powołanej do Prowincji Gdańskiej. Przystępujący do dzieła zobowiązuje się, że każdego dnia w wymienionej intencji odmówi jedną dowolną dziesiątkę różańca i wskazaną modlitwę oraz podejmie jedno dobrowolne postanowienie. Zobowiązania mogą być podejmowane na okres miesiąca, pół roku lub jednego roku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która pragnie wstąpić do Prowincji Gdańskiej, zobowiązana jest odbyć rozmowę z Ministrem prowincjalnym lub jego delegatem oraz złożyć następujące dokumenty (Statuty Prowincji, 10, § 2; KPK 645, § 1-2):

 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o stanie wolnym,
 • własnoręcznie napisaną prośbę o przyjęcie do Zakonu,
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • odpis aktu urodzenia,
 • opinię proboszcza lub katechety,
 • ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom,
 • świadectwo maturalne (dla kandydatów do święceń),
 • zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku kandydatów niepełnoletnich),
 • zaświadczenie ordynariusza (w przypadku kandydatów, które są osobami duchownymi),
 • zaświadczenie wyższego przełożonego instytutu lub stowarzyszenia (w przypadku kandydatów, którzy wcześniej byli przyjęci do innego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego),
 • zaświadczenie rektora (w przypadku kandydatów, którzy wcześniej byli przyjęci do seminarium),
 • kwestionariusz kandydata do Zakonu (według przyjętego wzoru),
 • 3 fotografie.

 

Obecnie w Prowincji Gdańskiej zadanie asystenta powołaniowego pełni o. Mateusz Świętosławski. Informacje nt. bieżących terminów akcji powołaniowych można znaleźć na stronie Franciszkańskiego Duszpasterstwa Powołaniowego www.powolanie.com.pl

Kontakt: 
(+48) 570 824 541
kontakt [AT] powolanie [DOT] com.pl
Lębork, ul. Basztowa 8

Przejdź do góry strony