Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Dom Pojednania

Dom Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (DMK) został założony w 1992 r. przez Gdańską Prowincję Franciszkanów jako ośrodek spotkań międzynarodowych oraz placówka kształceniowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

W 2016 r. Dom uzyskał osobowość prawną w wymiarze prawa kościelnego oraz państwowego. Z czasem jego działalność została poszerzona o rekolekcje stacjonarne prowadzone przez braci z Prowincji oraz zaproszonych gości.

Działalność w sferze pokoju i pojednania

W ramach działalności międzynarodowej DMK przede wszystkim pełni rolę tzw. jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, czyli ośrodka spotkań PNWM, a także ośrodka szkoleniowego dla koordynatorów wymiany. Oprócz tego Dom prowadzi działania na rzecz młodzieży z krajów Europy Wschodniej, programy wielonarodowe, programy wolontariatu w ramach EVS, a także działania w sferze kultury i dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

DMK zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie, metodycznie i językowo do pracy w sferze międzynarodowej wymiany młodzieży. W ramach prowadzonych programów współpracuje także ze specjalistami w dziedzinie: historii, edukacji obywatelskiej, dziennikarstwa, muzyki i kultury. Na organizowanie zajęcie zaprasza też świadków historii oraz korzysta z doświadczenia nauczycieli akademickich. Wspiera, organizuje i promuje międzynarodową wymianę młodzieży, służąc pojednaniu i zbliżeniu między narodami.

Działalność w sferze formacji chrześcijańskiej

Od 2012 r. w domu na stałe mieszka trzyosobowa wspólnota franciszkańska. W rezultacie jedno z pomieszczeń budynku zostało przeznaczone na kaplicę, która od tej chwili stanowi duchowe centrum dla całej działalności. W tym samym roku DMK poszerzyło swoją działalność, stając się także domem rekolekcyjnym i ośrodkiem formacji duchowej. Obecnie regularnie organizuje tematyczne rekolekcje weekendowe, współpracując przy tym z gronem doświadczonych liderów formacji duchowej.

 

Dane kontaktowe:

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
www.dmk.pl

NIP: 583-21-59-392
REGON: 190343600

Przejdź do góry strony