Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Misje

Bracia z Prowincji Gdańskiej posługują nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach świata, do których zostali wysłani, aby nieść pomoc wspólnotom Kościoła lokalnego. Swoją obecnością, świadectwem życia duchowego i wspólnotowego, a także pomocą duszpasterską i socjalną wspierają zarówno kraje misyjne, Kenię i Ekwador, jak i europejskie, Szwecję, Niemcy oraz Litwę.

Kolebką franciszkańskiej misji w Kenii jest miasto Ruiri, położone u podnóża masywu Góry Kenia, dokąd bracia przybyli w 1984 r. W roku 2019 obecność w Kenii została podniesiona do rangi samodzielnej prowincji zakonnej, w której pozostało tylko dwóch misjonarzy z Polski. Mimo to istniejąca dziś Prowincja Kenijska pozostaje we współpracy personalno-ekonomicznej z Prowincją Gdańską.

Obecnie bracia z Prowincji Kenijskiej są obecni w różnych częściach kraju: w Nairobi, Limuru, Ruiri, Subukii, Chepseon i Kikambala. Podstawową formą ich pracy jest duszpasterstwo i formacja parafialna z wieloma kaplicami dojazdowymi oraz katecheza. Franciszkanie prowadzą ponadto m. in. Narodowe Sanktuarium Maryjne, domy rekolekcyjne, Rehabilitacyjny Dom Dziecka, ośrodki zdrowia, Franciszkańskie Centrum Duchowości, Centrum Kobiet św. Antoniego i drukarnię Franciscan Kolbe Press. W ramach lokalnej działalności wydawniczej drukowany jest również dwumiesięcznik Messenger of Mary Imaculate, czyli angielska wersja Rycerza Niepokalanej.

Działalność braci w Ekwadorze zaczęła się w czerwcu 1995 r. i obecnie jest prowadzona w 3 obecnościach w środkowej i północnej części kraju (Santo Domingo de los Tsachilas, Quito i Tulcán) oraz w jednym klasztorze w Amazonii (w Shushufindi). Oprócz duszpasterstwa parafialnego, skupionego na formacji grup duszpasterskich, katechezie, posłudze w konfesjonale czy egzorcyzmach, bracia prowadzą ośrodki rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz laboratorium medyczne, warsztaty zawodowe i świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

Obecność Prowincji Gdańskiej na Litwie rozpoczęła się w 1990 r., w związku z potrzebą wsparcia duszpasterskiego dla o. Kamila Wełymańskiego OFMConv., który przez ponad 40 lat samemu opiekował się kościołem w Miednikach koło Wilna. Obecnie bracia obecni są w trzech klasztorach: w Miednikach, Kłajpedzie i w Wilnie, gdzie posługują w ośrodkach parafialnych i centrach duchowości i kultury.

Obecność braci z Prowincji Gdańskiej w Szwecji rozpoczęła się w 1990 r. i była odpowiedzią na potrzeby duszpasterskie lokalnego Kościoła. Posługa w tym kraju obejmuje pracę duszpasterską wśród katolików (zwłaszcza obcokrajowców) oraz dialog ekumeniczny z protestantami.

 

Franciszkański Sekretariat Misyjny

W sierpniu 2000 r. w celu skoordynowania i wzmocnienia działalności misyjnej Prowincji został powołany do istnienia Franciszkański Sekretariat Misyjny z siedzibą w Gdyni. Głównym zadaniem Sekretariatu jest troska o misje zagraniczne prowadzone przez Prowincję oraz animacja misyjna wśród braci oraz świeckich w parafiach, szkołach i innych ośrodkach edukacji i kultury.

www.sekretariatmisyjny.pl

Przejdź do góry strony