Skocz do głównej treści strony
Prowincja

o. Michał Baranowski

o. Michał Baranowski – prezbiter Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego, dr teologii biblijnej.

 

Wybór publikacji naukowych i popularno-naukowych

 

Monografie:

BARANOWSKI M., La teologia di Sion nel libro d’Isaia. Studio esegetico-teologico. Con particolare riferimento a Is 25,6-8; 28,14-22; 54,11-17; 60, Roma 1997.

BARANOWSKI M., Świadkowie wiary. Stary Testament, Niepokalanów 2009.

PUDEŁKO J. – BARANOWSKI M., Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy. Część pierwsza: Wołam swym głosem do Pana [Ps 1-41], Seria: Naczynia gliniane 3, Warszawa – Ząbki 2016

[w tym moje teksty: Wprowadzenie ogólne /s. 5-25/, wprowadzenie do pierwszej części Psałterza (Ps 1-41) /s. 27-40/ i komentarz do Ps 23-41 /s. 138-214/].

BARANOWSKI M., Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy. Część druga: Radośnie będę Cię chwalił [Ps 42-106], Seria: Naczynia gliniane 6, Warszawa – Ząbki 2017.

BARANOWSKI M., Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy. Część trzecia: Chwalcie Boga za potężne Jego czyny [Ps 107-150], Seria: Naczynia gliniane 7, Warszawa 2019.

BARANOWSKI M., Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału - komentarz (NKB ST, Tom V), Częstochowa 2022.

 

Przekłady:

TSCHIRSCHNITZ A. – BARANOWSKI M. (tłum.), Księga Izajasza, w: Biblia Ekumeniczna. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Warszawa 2017, s. 1115-1215.

 

Artykuły naukowe w czasopismach i w pracach zbiorowych:

BARANOWSKI M., Starożytne wyobrażenia „góry bogów” a biblijna tradycja Bożej góry Syjon, Collectanea Theologica 70 (2000) nr 2, s. 69-77.

BARANOWSKI M., „Chwała Pana napełnia Jego dzieło” (Syr 42,16b). Wysławianie Stwórcy i dzieła stworzenia w psalmach i księgach mądrościowych, Lignum Vitae 1 (2000), s. 137-151.

BARANOWSKI M., Modlitwa św. Franciszka a Słowo Boże, w: Modlitwa Franciszkańska, prac. zbior. pod red. S.C. Napiórkowski - W. Koc, Niepokalanów 2001, s. 187-193.

BARANOWSKI M., Ćwiczenia z egzegezy Pisma Świętego Starego Testamentu w programie studiów seminaryjnych, Lignum Vitae 4 (2003), s. 183-193.

BARANOWSKI M., Miłośnik i znawca języków biblijnych. O. Prof. dr hab. J.W.L. Rosłon OFMConv (1929-1993), Lignum Vitae 5 (2004), s. 147-163.

BARANOWSKI M., Na nowo odkryć Mari. Odkrycia archeologiczne w Mari a studia biblijne, W nurcie franciszkańskim 14 (2005), s. 233-247.

BARANOWSKI M., „Początki prawa” w Księdze Rodzaju, w: Ex Oriente Lux. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Red. W. Chrostowski, Warszawa 2010, s. 49-62.

BARANOWSKI M., Biblijne motywacje cierpienia w przemówieniach Jana Pawła II do chorych (1978-1983), Lignum Vitae 11 (2010), s. 35-65.

BARANOWSKI M., Miasto zbudowane z drogocennych kamieni (Iz 54,11-12), w: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin. T. 2, Red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, s. 584-600.

BARANOWSKI M., Biblijno-franciszkańska Lectio divina, Studia Franciszkańskie 24 (2014), s. 33-46.

BARANOWSKI M., „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 19,2). O wybranych aspektach życia konsekrowanego w tradycji Starego Testamentu, Lignum Vitae 15-16 (2014-2015), s. 11-25.

BARANOWSKI M., „Radość zbawienia w Księdze Izajasza”, w: A. Zawadzki (red.), Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości, (Analecta Biblica Lublinensia XII) Lublin 2016, s. 25-38.

BARANOWSKI M., O Bogu miłosiernym i „nie miłosiernym” w Księdze Powtórzonego Prawa, Lignum Vitae 17 (2016), s. 11-27.

BARANOWSKI M., O „duchu mądrości” w Starym Testamencie, Lignum Vitae 20 (2019), s. 29-36.

BARANOWSKI M., Ewangeliczne podstawy życia braci i misji zakonu w nowych Konstytucjach Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (2019), w: Liber magistrorum. Ojciec Salezy Bogumił Tomczak OFM, red. B.J. Marciniak OFM – A. Pryba MSF, Poznań 2021, s. 79-96.

BARANOWSKI M., O wychowawczej roli cierpienia na podstawie Hi 36,5-21, Lignum Vitae 23 (2022), s. 9-31.

 

Publikacje internetowe:

BARANOWSKI M., Krótkie komentarze do Psalmów (Ps 23-150) na internetowej stronie www.bractwoslowa.pl

BARANOWSKI M., Rozważania do Tajemnic Światła na internetowej stronie www.bractwoslowa.pl

BARANOWSKI M., Komentarze do czytań mszalnych w cyklu „Daję słowo. Przygotowanie” na www.franciszkanie.tv

BARANOWSKI M., Czy Bóg jest okrutny? W cyklu „Rozmowy o apologetyce” (cz. 16), adres strony: https://youtu.be/uUWy5Mw-2hA

Przejdź do góry strony