Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Jak Bóg umiłował świat: Daję Słowo - Najświętszej Trójcy A - 4 VI 2023

Utworzono: 03-06-2023

Dlaczego Bóg nie zbawił świata od razu i natychmiast nie wziął nas do nieba? Tłumaczy nam to pierwsze czytanie, a właściwie wydarzenia, które je poprzedzają (Wj 32 i 33). O wierze, daniu Syna, o ginięciu i o złu. A przede wszystkim o tym, że Bóg kocha.

 

Franciszkańskie rozważanie "Daję Słowo" na uroczystość Najświętszej Trójcy roku A - 4 czerwca 2023 r.

Liturgia Słowa:
(Wj 34, 4b-6. 8-9)
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: "Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność". Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: "Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem".

(2 Kor 13, 11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

(J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

 

Jak Bóg umiłował świat: Daję Słowo - Najświętszej Trójcy A - 4 VI 2023

Przejdź do góry strony