Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Delegatura w Ekwadorze

Obecność franciszkanów z Prowincji Gdańskiej w Ekwadorze rozpoczęła się w czerwcu 1995 r., a więc podczas trwania jubileuszu 800-lecia urodzin św. Antoniego z Padwy, który też został wybrany na patrona Misji. Oficjalne otwarcie Misji miało miejsce w czasie Zwyczajnej Kapituły Prowincji w roku 1996.

Przybycie gdańskich franciszkanów do Ekwadoru było odpowiedzią na prośbę biskupa Emilio Lorenzo Stehle, który poprosił ich o założenie obecności w stolicy administrowanej przez siebie diecezji, czyli Santo Domingo de los Colorados. Pierwszy misjonarz, o. Krzysztof Kurkiewicz, dotarł na ekwadorską ziemię 6 czerwca 1995 r. Dwa miesiące później, 12 sierpnia tego samego roku, dołączyli do niego o. Mirosław Karczewski i o. Eugeniusz Wetta. Właśnie w Santo Domingo, w niełatwych wówczas warunkach, wymagających poświęcenia i zawierzenia się Bożej Opatrzności, powstał zalążek pierwszej misji Prowincji w Ameryce Południowej, gdzie po dziś dzień bracia służą miejscowej ludności, prowadząc parafię pw. Świętego Antoniego z Padwy, a także opiekując się ubogimi dziećmi w ramach działalności stowarzyszenia «Alegria de Vivir».

Projekt rozwoju misji od początku zakładał dotarcie do jak największej liczby osób, którzy potrzebowali kontaktu z Bogiem. Stąd też w roku 1999, prawie że w tym samym czasie, rozpoczęta została praca misyjna w dwóch nowych miejscach: w Shushufindi, w Wikariacie Apostolskim Aguarico, obecnie będącym Wikariatem Apostolskim Sucumbios, oraz w Tulcán, na terenie diecezji o tej samej nazwie, gdzie oprócz rektorskiego kościoła znajduje się klasztor i erygowany w nim dom formacyjny Misji. Posługa braci w tych obecnościach od początku wymagała wielkiego wysiłku i poświęcenia, nie tylko na dużym obszarze miejskim, jak dzieje się do dzisiaj w Tulcán, ale i na obszarze, na którym znajduje się 50 znacznie oddalonych od siebie kaplic, jak to ma miejsce w Wikariacie Sucumbios. Bracia z Prowincji posługują w tych miejscach do dzisiaj, prowadząc działalność ewangelizacyjną, katechizując miejscową ludność oraz towarzysząc jej duchowo.

W obliczu nowych potrzeb misyjnych, w roku 2010 powstała nowa obecność rozwijającej się misji, tym razem w Quito, stolicy państwa. Zakupiony przy pomocy Kustodii Kanadyjskiej budynek pełni dziś funkcję domu formacyjnego.

W roku 2013, także w Quito, niedaleko od domu formacyjnego, na zaproszenie miejscowego Arcybiskupa, Jego E. Fausto Tráveza, powstała jeszcze jedna placówka misyjna – klasztor pw. Św. Józefa z Kupertynu, gdzie bracia sprawują posługę w parafii pw. Jezusa Dobrego Pasterza.

Przejdź do góry strony