Skocz do głównej treści strony
Prowincja

1 – 3 lipca: Tajemnica Trójcy Świętej w Biblii i na ikonie Rublowa – rekolekcje

Data: 25-05-2016

1 – 3 lipca 2016
Rekolekcje dla WSZYSTKICH

Temat: Tajemnica Trójcy Świętej w Biblii i na ikonie Rublowa.

Lectio divina do Księgi Rodzaju, Ewangelii św. Jana i św. Mateusza.

TRÓJCA ŚWIETA

Biblia, tak jak ikona Andrieja Rublowa, bardzo oszczędnie wypowiada się o tajemnicy Trójcy Świętej. Tajemnica w swej istocie, podobnie jak miłość, pociąga, zachwyca ale odsłania się w miarę, jak jej pragniemy i otwieramy się na nią. My sami możemy jedynie z pokorą przyjąć to zaproszenie by poznawać wewnętrzne życie Boga Trójjedynego poprzez Słowo Biblii i kontemplowanie ikony.

Stary i Nowy Testament wiele mówi o działaniu Osób Boskich i to działanie objawia prawdziwą eksplozję Boga, wielkie obdarowywanie się, wspólnotę, wzajemną miłość i zjednoczenie. Taki właśnie Bóg wszedł w nasz świat z całym bogactwem swej Osoby, a właściwie swych Osób. Zaprasza i nas, byśmy mieli udział w Jego życiu. Takiego przecież życia w komunii i jedności w głębi pragnie i poszukuje każdy z nas.

Droga duchowych rekolekcji rozpocznie się „u korzeni” czyli w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, gdy Bóg stworzył świat i człowieka, byśmy na nowo odnaleźli podobieństwo i obraz Boga w nas. W tej perspektywie wejdziemy w teksty ze Starego i Nowego Testamentu, w których sam Bóg odsłania życiodajną relację trynitarną.

Bo jak na ikonie Rublowa, trzej aniołowie skrzydłami wyznaczają przestrzeń boskiej obecności, która zdaje się ogarniać patrzącego, pociąga ku sobie, tak Trójca ogarnia całe ludzkie życie, nasz los.

Prowadzi: Ewa Sielicka, o. Mateusz Stachowski OFMConv.

pomoc w rekolekcjach: o. Piotr Pliszka OFMConv

ZAPISY:

telefonicznie: +48 609 113 117
e-mail: biuro [AT] dmk [DOT] pl
Grafika: 1 – 3 lipca: Tajemnica Trójcy Świętej w Biblii i na ikonie Rublowa – rekolekcje

Przejdź do góry strony