Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Asyż w Gdańsku 19 czerwca

Data: 17-06-2016

Charakterystyczna dla Gdańska obecność Chrześcijan, Żydów oraz Muzułmanów jest wezwaniem do budowania i umacniania więzi kulturowych, współpracy oraz dialogu, szczególnie w czasie rosnących napięć pomiędzy grypami etnicznymi i religijnymi.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Duchowość – Wspólnota – Kultura-Państwo” i będzie się ogniskował wokół problematyki przenikania się różnych tradycji religijnych i kulturowych w ramach rodziny złożonej z przedstawicieli tychże religii i kultur.
Program:

I. MIEJSCE MODLITWY

16:30 Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy

• „Modlitwa o Pokój” z udziałem Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan

II. FORUM JEDNOŚCI – DZIEDZINIEC DIALOGU

17.15 Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy

„Duchowość – Wspólnota – Kultura – Państwo”

Słowo zaproszonych prelegentów:
Moderacja: red. Adam Hlebowicz – dyrektor naczelny III programu PR

• Dzielenie się Chlebem – znak miłości i otwartości

ASYŻ PLAKAT-2016 DRUK

Przejdź do góry strony