Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Lębork: sanktuarium św. Jakuba

Data: 31-05-2010

W niedzielę 14 lutego br. podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. Infułat Stanisław Grunt w kościele Św. Jakuba Apostola, w parafii, mieście Lęborku oraz Powiecie Lęborskim rozpoczął się Rok Jakubowy.

„Rozpoczynamy w Lęborku Jubileuszowy Rok św. Jakuba Apostoła. W diecezji mamy dziewięć parafii p.w. Świętego Apostoła: w Łebie, Człuchowie, Lubichowie, Ostrowite, Dzierżążnie, Tucholi, Łubieniu Wielkim, Niewieścinie oraz ta w Lęborku.

Świątynia ta jest szczególnym miejscem, bo jest sędziwa wiekiem i wspaniała wyglądem oraz bogata obecnością wiernych, którzy wierzą Bogu i postępują sprawiedliwie. Świątynię tę zawdzięczamy fundacji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Heinricha Dusemer von Arfberg. Budowę zakończono w roku 1343.

To wspaniała historia, która przez stulecia i wieki służyła naszym przodkom w wierze, a św. Jakub był ciągle ich Patronem” – tymi słowami rozpoczął homilie ks. Infułat Stanisław Grunt.

Rok Jakuba przypada wtedy w kościele powszechnym, gdy liturgiczne wspomnienie Św. Jakuba Apostoła (25 lipca) przypada w niedziele. W tym roku tak właśnie jest.

Święty Jakub Apostoł został ustanowiony Patronem Lęborka dekretem Biskupa diecezjalnego Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z 22 czerwca 1998 roku. Uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpiło podczas uroczystości odpustowych na Placu Pokoju w dniu 26 lipca 1998 roku w obecności 4 biskupów, wicepremiera rządu oraz wielu tysięcy mieszkańców Lęborka i licznych gości.

Pomysł ustanowienia św. Jakuba Ap. Patronem miasta Lęborka zgłosił o. Wiesław Przybysz, ówczesny proboszcz parafii. Pomysł narodził się w 1996 roku na bazie obserwacji ogromnego zainteresowania i przychylnego przyjęcia I Jarmarku Odpustowego św. Jakuba.

Nawiązując do tradycji średniowiecznych w 1996 roku franciszkanie z proboszczem o. Leszkiem Klekociukiem oraz liczna grupa entuzjastów – społeczników postanowiła wyjść z odpustem poza mury kościoła, na ulice i place miasta. Pojawili się artyści ludowi, kramiki handlowe, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych, uznani piosenkarze – i to wszystko przygotowane oddolnie, społecznie, co bardzo zintegrowało również samych organizatorów.

Ustanowienie Patrona Miasta w zamyśle inicjatorów miało być czynnikiem jednoczącym ludzi. Inicjatorzy uważali, że miasto, podobnie jak osoby, szkoły, narody i państwa, powinno również posiadać swojego patrona, wokół którego powstaje doroczne święto społeczności miasta.

Patron miał, nadal ma – jest to przesłanie aktualne na przyszłe lata – integrować różne aspekty życia lęborczan, łączyć ich ze sobą. Wciąż aktualne jest hasło pierwszych Jarmarków –„Jedność w różnorodności”. A Lębork jest wielokulturowy, wielowyznaniowy, ludzie mają zróżnicowany status materialny, wciąż wielu jest poszukujących pracę.

Dlaczego św. Jakub Apostoł towarzyszy miastu od samego początku istnienia.

Z chwilą lokowania Lęborka w 1341 roku rozpoczęto również budowę kościoła pod wezwaniem tego potężnego patrona.

Był jednym z trzech, obok Piotra i Jana, najbliższych uczniów Chrystusa. Jest patronem pielgrzymów, aptekarzy, robotników, chorych na reumatyzm.

Poprzez pielgrzymki do jego grobu w Santiago de Compostela Europa jednoczyła się, jak też uczyła się akceptować i czerpać z bogactwa różnorodności

Lęborska parafia św. Jakuba obejmowała całe miasto, a nawet okoliczne miejscowości aż do połowy ubiegłego wieku.

Społeczność Lęborka wprost entuzjastycznie zaakceptowała pomysł ustanowienia Patrona, zarówno poszczególni ludzie – zebrano ponad 2 tys. podpisów, jak i wszystkie organizacje polityczne i znaczące organizacje społeczne, tak samo proboszczowie wszystkich pozostałych 5 parafii.

Po jednoznacznym wypowiedzeniu się społeczności lęborskiej za ustanowieniem patronatu Św. Jakuba Apostoła nad miastem, dnia 16 kwietnia 1998 roku Rada Miejska w Lęborku przyjęła jednogłośnie stanowisko, z prośbą do Biskupa Diecezjalnego, aby św. Jakub Apostoł został ustanowiony patronem miasta.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga, przychylając się do wniosku Rady Miejskiej, popartego pozytywnymi opiniami mieszkańców miasta, organizacji społecznych i partii politycznych w dniu 22 czerwca 1998 roku podpisał Dekret stwierdzający, że od dnia jego publicznego ogłoszenia św. Jakub Apostoł będzie Patronem Lęborka.

Od marca 1998 roku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zaczęto odprawiać Mszę świętą za przyczyną św. Jakuba Ap. patrona Lęborka w intencji społeczności lęborskiej oraz wszystkich dla których kult Św. Jakuba Apostoła jest bliski.

Święty Jakub stał się duchowym darem dla parafii, dla miasta i jego mieszkańców. Świątynia p.w. Św. Jakuba Apostoła jest miejscem korzystania z daru Sakramentu Pokuty bardzo dużej ilości wiernych nie tylko z Lęborka, ale także i dalekich okolic.

„Jakie przesłanie chce przekazać nam nasz wspaniały i szlachetny Patron Św. Jakub Apostoł? Chce nas pouczyć, że jesteśmy przeznaczeni do służby naszym siostrom i braciom. W tym się streszcza cała zawartość naszego chrześcijańskiego posłannictwa” – powiedział w homilii podczas niedzielnych uroczystości ks. Infułat Stanisław Grunt.

W tym roku lęborska świątynia staraniem duszpasterzy – franciszkanów, otrzymała z Watykanu Relikwie Świętego Apostoła (Relikwie z Kości – Relikwie 1 Stopnia). Zostaną one uroczyście wprowadzone do naszej świątyni podczas tegorocznych Uroczystości Odpustowych (Suma odpustowa – 25 lipca 2010 r.), którym przewodniczyć będzie Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga. Uroczystości transmitowane będą przez TV Polonia.

W Roku Jakubowym przybędą do naszej świątyni dwie pielgrzymki: 24 kwietnia – Powiatowa Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych oraz 26 września – Pierwsza Wojewódzka Pielgrzymka Związku Pszczelarzy, gromadząca ok. 1000 uczestników.

W tradycję wpisała się Franciszkańska Pielgrzymka Rowerowa „od Jakuba do Jakuba”, która co roku w liczbie ok. 50 uczestników wyrusza w przeddzień uroczystości odpustowych z naszej świątyni do kościoła w Łebie, której również patronuje święty Jakub. Natomiast w sam dzień uroczystości odpustowych (25 lipca) do świątyni pielgrzymują w uroczystym korowodzie lęborczanie oraz wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają na uroczystości .

Przejdź do góry strony