Skocz do głównej treści strony
Prowincja

O najważniejszej relacji matka – córka. Wieź czy więzy?

Data: 03-11-2017

Rekolekcje franciszkańskie – O najważniejszej relacji matka – córka. Wieź czy więzy?

„A przekleństwo matki wywraca fundamenty domu” (Syr 3, 9)

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Są to więzy duszy i ciała, które mają trwałą moc i są niezwykle wiążące dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców (władza rodzicielska). Już w okresie prenatalnym w podświadomości dziecka zapisują się stany emocjonalne matki oraz jej stosunek do dziecka – pozytywny bądź negatywny; przyjęcia i miłości, bądź odrzucenia i niechęci.

W konsekwencji tego, relacja matki i córki, albo jest piękna i tworzy nowe życie, albo odwrotnie. Tej relacji w trakcie wychowania towarzyszy wiele ambiwalentnych uczuć: miłość i ból; radość i gniew; poczucie odrzucenia i tęsknota. A to oznacza błogosławieństwo lub przekleństwo. Niektóre córki panicznie boją się być podobne do swoich matek, głównie gdy nie mają dobrego doświadczenia w tej relacji, a matki przeraża myśl, że mogą unieszczęśliwić swoje dzieci.

Rekolekcje to czas:

– katechezy i ćwiczeń;

– wspólnej Mszy Świętej;

– adoracji;

– medytacji i modlitwy;

Cele rekolekcji:

– pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji matka – córka;

– poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie;

– poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje;

– konfrontacja z uczuciami;

– określenie wpływu najtrudniejszych i najpiękniejszych wydarzeń z życia na osobowość, postawy, decyzje i zachowania;

– uzdrowienie skutków toksycznej relacji;

– odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie;

– znalezienie sposobu na odzyskanie miłości i szacunku do matki.

Chcemy zmierzyć się z tą relacją, która jest „matką” większości relacji, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do KOBIET – dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej tej najważniejszej relacji: matka – córka; córka – matka; oczekują uzdrowienia duszy ze zranień i trudności wynikających ze złej relacji oraz skutków uzależnienia, nadopiekuńczości, toksycznych zachowań; chcą odzyskać miłość i szacunek do matki/córki.

Rekolekcje prowadzą: Irena Neumueler, o. Piotr Pliszka OFMConv.

Szczegóły:

Start: 10 listopada 2017 r. godz. 18.00

Koniec: 12 listopada 2017 r. godz. 14.00

Miejsce: Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku

Kontakt: rekolekcje [AT] dmk [DOT] pl

Przejdź do góry strony