Skocz do głównej treści strony
Prowincja

„Świat Ciebie nie poznał”

Data: 12-06-2017

Już za tydzień cieszyć się będziemy w gronie osób wyznających nie tylko tę samą wiarę i oddającym tę samą chwałę Panu Bogu, ale przede wszystkim wśród ludzi, którzy jeszcze Go nie poznali, jeszcze o Nim nie usłyszeli. 

Współczesny świat pełen nienawiści, pogardy, odmiennych światopoglądów czy poglądów ogólnie rzecz ujmując, nie potrafi patrzeć w tym samym kierunku – jest nim krzyż. To na nim największa Miłość czyli Pan Bóg oddał za nas, czyli za świat, swoje życie. Owa ofiara nie była „po prostu” ona ma, jak każdy dobrze wie, głębszy sens. Ten sens poznajemy, odkrywamy lub się w nim upewniamy podczas każdej Mszy Świętej.

Koncert ewangelizacyjny „…by Świat usłyszał” ma wspólny czynnik z Ofiarą Jezusa. Krzyż, który na koncertowej scenie jest zawsze i to w punkcie centralnym. Mamy więc okazję patrzeć wszyscy w tym samym kierunku, w tym samym miejscu, czasie i sposobności. Każdy może zatrzymać się i powierzyć Panu Bogu wszystko to, z czym do Niego przychodzi. Owszem, najlepszym ku temu miejscem jest kościół. Nie każdemu jednak jest on po drodze, nie każdy ma odwagę wejść i zmierzyć się, a jak przybliżyć kogoś do Pana Boga jak tylko przez wspólnotę?

W Ewangelii św. Jana, w rozdziale 17, odnajdujemy piękne słowa i wskazówkę dla nas wszystkich: organizatorów jak i dla tych ze świata, którzy przyjdą by usłyszeć Dobrą Nowinę:

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas Jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”  (J 17, 20-21)

Stanowić jedno, w jednym miejscu, w jednym celu, dzięki Trójjedynemu Bogu. To piękna droga, która dla każdego kończy się indywidualnym przyjęciem Chrystusa. „Świat Ciebie nie poznał”, a czy Ty poznałeś świat?

Przybywajcie na koncert, 18 czerwca 2017 r. w ostródzkim amfiteatrze. Rozpoczynamy suportem młodych ostródzkich talentów już o 18:30. Zaraz po nim, wraz z grupą warsztatową wystąpi zespół Gospel Rain. Bądźcie z nami, bądźmy wspólnotą! Zapraszamy!

Magdalena Ewertowska

Stowarzyszenie „…by Świat usłyszał”

Przejdź do góry strony