Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Sympozjum w łagiewnickim Seminarium

Data: 28-10-2009

W dniach 30-31 października 2009 w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach odbędzie się jubileuszowe sympozjum naukowe, którego tematyka będzie skoncentrowana wokół fenomenu charyzmatu franciszkańskiego („800-lecie charyzmatu franciszkańskiego – wspomnienie i wyzwanie”).

Pierwsza sesja (piątek, 30 października) nawiąże do bogactwa charyzmatu franciszkańskiego, ujawniającego się na przestrzeni minionych wieków, druga zaś (sobota, 31 października) do jego aktualności w obliczu wyzwań współczesności i przyszłości.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się wybitni znawcy przedmiotu: dr hab. Teresa Paszkowska (Lublin, KUL), prof. Henryk Gapski (Lublin, KUL), dr hab. Roland Prejs OFMCap (Lublin, KUL), dr Emil Kumka OFMConv (Rzym, Seraphicum), Paweł Warchoł OFMConv (Łódź, WSD OFMConv) i prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv (Rzym, Seraphicum).

Ponadto w dyskusji panelowej wezmą udział: prof. dr hab. Benigny Dyczewski OFMConv (Lublin, KUL), prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv (Lublin, KUL), mgr lic. Paulin Sotowski OFMConv (Łódź, WSD OFMConv), dr Andrzej Zając OFMConv (Kraków, WSD OFMConv) i prof. dr hab. Iwo Zieliński OFMConv (Lublin, KUL).

W trakcie trwania sympozjum przewidziane są ponadto: celebracja Eucharystii i Liturgii Godzin, kiermasz książek o tematyce franciszkańskiej, projekcja filmu o współczesnych misjach franciszkańskich oraz wizyta w Instytucie Franciszkańskim (prezentacja historii, zgromadzonego księgozbioru, dokonanych publikacji i projektów badawczych).

Wszystkich zainteresowanych tematyką franciszkańską zapraszają organizatorzy. Wstęp wolny.

Szczegółowy program sympozjum:

30 października 2009

14.45 – Rozpoczęcie sympozjum
15.00 – Wierność własnemu charyzmatowi a żywotność Instytutu zakonnego (dr hab. T. Paszkowska, Lublin, KUL JP II)
15.45 – Novum charyzmatu minoryckiego w kontekście XIII-wiecznego Kościoła i społeczeństwa europejskiego (prof. dr hab. H. Gapski, Lublin, KUL JP II)
16.45 – Fenomen reform Ordo Minorum jako wyraz zmagania o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu (dr hab. R. Prejs OFMCap, Lublin, KUL JP II)
17.30 – Pytania do prelegentów

31 października 2009

9.30 – Powrót do własnego charyzmatu a odnowa polskiej Prowincji franciszkanów na przełomie XIX-XX w. (dr E. Kumka OFMConv, Rzym, Seraphicum)
10.15 – Kolbianizm jako współczesna recepcja charyzmatu franciszkańskiego (dr hab. P. Warchoł OFMConv, Łódź, WSD OFMConv)
10.45 – Charyzmat franciszkański a wyzwania XXI wieku (prof. dr hab. Z. Kijas OFMConv, Rzym, Seraphicum)
11.45 – Dyskusja panelowa
12.45 – Podsumowanie sympozjum

Przejdź do góry strony