Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Franciszkanie na Ukrainie poszerzają działalność

Utworzono: 24-03-2014

Franciszkanie w Maćkowcach na Ukrainie przygotowują się do poszerzenia ich dotychczasowej działalności.

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach, w diecezji Kamieniecko Podolskiej, powstała i została przekazana pod opiekę Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 8 września 2010 roku, przez ordynariusza kamieniecko podolskiej diecezji, o. bp Leona Dubrawskiego. Parafia ta została wyodrębniona z parafii św. Anny w Chmielnickim, obsługiwanej przez ojców Jezuitów. Do parafii obecnie należą dwie miejscowości Maćkowce i Wolica, w których mieszka ok. 1 500 ludzi.

Początki osadnictwa polskiego w Maćkowcach, sięgają XVII/XVIII wieku, kiedy to na wyludnione i spustoszone przez wojny z Turcją i liczne choroby, tereny Podola na Ukrainie, przybyła ludność z Małopolski i Mazowsza. Ludność ta szybko zasymilowała się z miejscową ludnością i dziś, mimo upływających stuleci, stanowi nadal zwartą grupę religijno-etniczną. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia Macieja Włodka z Hermanowa, chorążego i starosty kamienieckiego, któremu król Zygmunt August w 1550 r. podarował te ziemie na własność.

Wieś Maćkowce leży w odległości 5 kilometrów od wojewódzkiego miasta Chmielnicki (dawniej Płoskwirow). Miasto to od XIX w. było stolicą powiatu. Tu w 1801 roku został wybudowany pierwszy katolicki kościół, do jakiego na początku XX wieku należało ok. 10 000 wiernych. Kościół ten został zburzony w 1936 roku. Kilka lat wcześniej 1926 roku, zbudowano kaplicę na cmentarzu w miejscowości Greczany, która przez wiele lat pełniła funkcję kościoła parafialnego dla całego rejonu. Kaplica ta została zamknięta w 1940 roku. W 1953 roku, władze pozwoliły na sprawowanie w kaplicy kultu religijnego przez kapłanów. Pracowali tam ks. Antoni Chomicki, ks. Antoni Borysowicz, ks. Jan Olszański i ks. Vytautas Merkys.

W czasie prześladowań stalinowskich zamordowano ponad 1000 parafian i ponad 2000 wysiedlono do Kazachstanu. Wiele tysięcy katolików, zmarło również w latach 30-tych w czasie Wielkiego Głodu (Głodomoru).

Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, nastąpiło odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego. W Maćkowcach w 1995 roku parafianie rozpoczęli budowę kościoła na cmentarzu, obok miejsca gdzie stała przed wojną przydrożna kapliczka. Budowano z wielkim entuzjazmem.

Przez 15 lat do tego kościoła dojeżdżali, raz tygodniu, w niedzielę, na Mszę Świętą, ojcowie jezuici z Greczan w Chmielnickim. W związku z tym, że w wiosce mieszka ponad 1000 wiernych, mieszkańcy wiele lat prosili o kapłana, który by zamieszkał na stałe przy kościele. W tym celu przy kościele został zbudowany w 2007 r., przez ojców jezuitów, przy wsparciu parafian, dom duszpasterski, w którym jest jedna salka katechetyczna i mieszkanie dla kapłana.

Dziś Bracia franciszkanie w każdą niedzielę sprawują cztery Msze Święte o 9.00, 12.00, 16.00 i 18.00, a w dzień powszedni o godzinie 18.00. Oprócz tego prowadzą liczne grupy duszpasterskie: Ministranci, 6 Róż Żywego Różańca, 2 wspólnoty Domowego Kościoła, Grupa ewangelizacyjna, Kurs Alfa, Małżeństwa niesakramentalne, Odnowa w Duchu Świętym, Franciszkański Zakon Świeckich, Grupa biblijna, Młodzież franciszkańska, Zespół muzyczny, Świetlica dla dzieci, Nauka języka polskiego, Nauka gry na gitarze, Grupa teatralna i Anonimowi Alkoholicy.

Obecnie w parafii pracuje trzech kapłanów, dwóch mieszka w budynku parafialnym, a jeden w zakrystii. Pod budynkiem parafialnym w pomieszczeniu przeznaczonym na garaż została zrobiona kawiarenka parafialna, która służy jak druga salka katechetyczna. Trzecią salką katechetyczną jest kościół.

Kościół wybudowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, może pomieścić maksymalnie 200 osób. Na obecne warunki jest on stanowczo za mały. Codziennie wieczorem i w ciągu dnia w sobotę i w niedzielę odbywają się w kościele i w budynku parafialnym katechezy i spotkanie grup zainteresowań. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się: Świetlica dla dzieci, nauka gry na gitarze oraz nauka języka polskiego. Jak wynika z powyższego, aby efektywnie spełniać nadal swoją misję należy rozbudować istniejące już zaplecze duszpasterskie.

Kościół jest obecnie w awaryjnym położeniu, w związku z tym, że był budowany w innej sytuacji ekonomicznej. Obecnie jest on za mały, aby móc w nim dobrze wypełniać spełniać posługę duszpasterską. Świątynia została bardzo niesolidnie zbudowana, ponieważ jest za słaby fundament pękają ściany w kościele. Budynek nie ma stropu dlatego wewnątrz kościoła są 4 metalowe wsporniki, również dach jest źle położony, dlatego, podczas deszczu, woda leje się do środka. Budynek parafialny jest za mały, ponieważ mamy tylko dwie salki katechetyczne i dwa pokoje mieszkalne dla kapłanów, Trzeci brat musi mieszkać w pomieszczeniu nad zakrystią bez wody bieżącej. Pod koniec ubiegłego roku, po konsultacji z władzami zakonnymi i biskupem diecezji, została podjęta decyzja o rozpoczęciu rozbudowy. W pierwszej kolejności pragniemy dobudować do kościoła pomieszczenie, w stanie surowym, które wydłuży go o 1/3. Następnie pragniemy wzmocnić sufit kościoła i wymienić dach nad całością budynku. Po tych pracach planujemy dobudować budynek duszpasterski, takiej samej wielkości jak obecny i wymienić dach nad całością budynku duszpasterskiego, a potem zająć się sprawami wykończeniowymi wewnątrz budynku.

W nowych budynkach planujemy zrobić salę konferencyjną pod nowa częścią kościoła, kuchnię dla potrzeb parafialnych, pomieszczenia na przedszkole i świetlicę dla dzieci, salki katechetyczne, urząd parafialny, bibliotekę i mieszkania dla duszpasterzy oraz gości. Oprócz tego, w dalszej perspektywie planowana jest obok kościoła, na terenie ok. 1 hektara, budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt projektu wynosi 157 000 EUR

br. Stanisław Pękala
za: franciszkanie.pl

+380 964 594 182, +48 505 241 677, myridobro [AT] myridobro [DOT] org

konto ekonoma delegatury, na które można składać ofiary w celu wspomożenia franciszkańskiej przebudowy w Maćkowcach

EUR: Stanislaw Pekala
Acc. № 2625801473750
SWIFT: WUCBUA2X
JSC „Kredobank”
FOR CENTAL BRANCH
DEPARTAMENT KIEV
PLN Pękala Stanisław
PL90116022020000000244954448
ul. Franciszkańska 2a
37-700 Przemyśl

Przejdź do góry strony