Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Inauguracja roku akademickiego w Seraphicum

Utworzono: 20-10-2017

W sobotę 14 października 2017 r. odbyła się ceremonia inauguracji 114. roku akademickiego w Seraphicum, zwracająca uwagę na perspektywę jednego uniwersytetu franciszkańskiego i na potwierdzenie fundamentalnej roli wydziału teologicznego w obecnym kontekście kulturowym.

Zgodnie z tradycją, dzień rozpoczął się celebracją Mszy św. w kaplicy św. Bonawentury pod przewodnictwem fr. Marco TASCA, ministra generalnego Braci Mniejszych Konwentualnych i wielkiego kanclerza wydziału, oraz z udziałem wykładowców, studentów, definitorium generalnego zakonu, a także prof. Mauro MANTOVANI, rektora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, i prof. Giuseppe BUFFON, nowego dziekana Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.
Na początku liturgii zebranych powitał dziekan fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, który podkreślił, jak wygląda „decydujący etap na drodze do uniwersytetu franciszkańskiego”, i podziękował wielkiemu kanclerzowi „za braterską troskę i starania, aby być z nami w tym ważnym momencie dla wydziału”. Możemy tylko wyrazić wdzięczność wobec Boga – dodał dziekan NGUYEN – że wezwał nas do posługi akademickiej i edukacyjnej w winnicy Pańskiej”.
Do codziennego daru i odpowiedzialności nawiązał minister generalny fr. Marco TASCA w trakcie homilii, wspominając, że fragment dzisiejszej Ewangelii kończy się słowem „zachowywać”, rozumianym w sensie „strzec”.
„Życzę – wyakcentował fr. TASCA – aby Pan Bóg udzielił nam tej łaski, byśmy umieli strzec darów, które daje nam każdego dnia: strzec tego, czego się uczymy, strzec daru życia braterskiego, daru życia rodzinnego, daru studiów”.
Posiedzenie akademickie stało się dla dziekana okazją, by wspomnieć o tegorocznych nowych wydarzeniach, jak promocje kilku profesorów, współpraca z Antonianum, która – w związku z uniwersytetem franciszkańskim – doprowadziła do intensyfikacji wymiany wykładowców, podziękowanie za dar nowych studentów, inicjatywy planowane w nowym roku akademickim. W imieniu całej wspólnoty akademickiej wyraził również życzenia pomyślnej pracy fr. Giulio CESAREO, dotychczasowemu profesorowi teologii moralnej, powołanemu do kierownictwa Watykańskiej Księgarni Wydawniczej.
Następnie fr. Juan Miguel VICENTE, sekretarz wydziału, dokonał wprowadzenia w wykład inauguracyjny fr. Stéphane OPPES OFM, wyjaśniając, że wybrany temat nawiązuje do wcześniejszych odczytów wygłoszonych w poprzednich miesiącach przez fr. Pietro MARANESI OFMCap i fr. Orlando TODISCO OFMConv i będzie ponownie dotyczył św. Bonawentury, patrona wydziału, z okazji 800-lecia jego urodzin. Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicowych będzie zaś międzynarodowy kongres o aktualności teologicznej doktora serafickiego, który odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017 r. (tutaj czytaj informację i program).

Elisabetta Lo Iacono – biuro prasowe Seraphicum

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony