Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Kapituła „generalissima” – echa

Utworzono: 23-06-2017

Bulla Ite vos papieża Leona X, 29 maja 1517 roku, miała zażegnać różnice, jakie pojawiły się pomiędzy braćmi mniejszymi w odniesieniu do autentycznego życia charyzmatem Założyciela. Zamiast tego, bulla ustanowiła podział na dwie gałęzie (Bracia Mniejsi Regularnej Obserwancji i Bracia Mniejsi Konwentualni), do których dekadę później dołączyła trzecia gałąź Braci Mniejszych Kapucynów. Od tego momentu, każda z trzech męskich gałęzi budowała swoje własne tradycje, coraz silniej poróżniając braci, ujawniając w niektórych okolicznościach wzajemne wsparcie i współpracę, lecz w innych nieporozumienia.

W ostatnich latach, synowie Franciszka z Asyżu, a w szczególności ci pochodzący z ziemi umbryjskiej – regionu, gdzie narodził się charyzmat, i w którego stronę spoglądali wszyscy bracia Zakonu – rozpoczęli drogę pojednania z mocnym wsparciem swoich ministrów generalnych. W tym procesie trwającym już cztery lata, byliśmy świadkami m.in. wspólnego spotkania ministrów generalnych (11 lipca 2016 roku w Porcjunkuli), podczas którego wzajemnie prosili o przebaczenie i udzielili sobie przebaczenia. Jest to data bardzo znacząca dla tego procesu. Ważnym wydarzeniem tego roku stała się wspólna celebracja kapituły nazwanej „generalissima”, która odbyła się w tym ważnym, historycznym dniu, czyli 29 maja.

Reprezentacja braci całej rodziny franciszkańskiej (przedstawicieli franciszkańskich zakonów męskich w Umbrii), zebrała się na cztery dni razem z ministrami generalnymi w „Oazie św. Franciszka” w Foligno. Spotkanie potrwało aż do poranka 2 czerwca w Asyżu, aby „wynagrodzić i oddać”: braciom – żywe doświadczenie kapituły, Panu natomiast – uwielbienie i chwałę za dzieło, jakiego dokonuje.

Pierwsza z ważnych chwil odbyła się w biurze prasowym Sacro Convento i rozpoczęła się trzema świadectwami. Pierwszym z przemawiających był fr. Mauro BOTTI OFM, który zaznaczył, iż „była to piękna podróż wzajemnego wsłuchiwania się, która doprowadziła już do pojednania przed Panem”. Fr. Ivan SCICLUNA OFMCap przeczytał tekst o Duchu Świętym. Zakończył wskazując na naglącą potrzebę dzielenia się pięknem doświadczenia ze wspólnotą ze Spello i zaprosił wszystkich do czynienia tego samego, do tworzenia dobrej, pozytywnej i owocnej „reakcji łańcuchowej”. Fr. Danilo MARINELLI OFMConv wyraził wielką wdzięczność za spędzony wspólnie czas, czas wypełniony łaską, który trudno jest wyrazić kilkoma słowami. Po tych trzech refleksjach, fr. Marcello FADDA TOR podsumował to, co wydarzyło się podczas czterech dni kapituły. Fr. Marcello wymienił niektóre z wielu konkretnych propozycji realizacji wspólnej drogi, które teraz będą weryfikowane w czynach.

Fr. Mauro JÖHRI OFMCap, w imieniu pozostałych ministrów generalnych, którzy ze względu na inne obowiązki nie mogli przybyć, potwierdził (swoją obecnością na całej kapitule) i wyraził ich zainteresowanie dla inicjatywy, która zrodziła się w Umbrii, ziemi, w której pokładana jest nadzieja zakonu franciszkańskiego. Wyraził także nadzieję na realizację jednej z idei, która wypłynęła podczas kapituły: „franciszkańskiego think tank”, wspierającego wiedzę i wartości franciszkańskiej historii, a poprzez niego – promocję poczucia wartości i szacunku ludzi. Fr. Mauro zakończył przemowę potwierdzając swoją intencję pielgrzymowania z jak największą liczbą braci do „Pana Papieża” 29 listopada 2017 roku, aby otrzymać jego błogosławieństwo i słowo na drogę, którą razem podejmujemy. Papież, podczas prywatnego spotkania z ministrami generalnymi wyraził już ustną zgodę na spotkanie, teraz zaś pozostaje ustalenie szczegółów, aby doszło ono do skutku.

Na zakończenie, w pięknej asyskiej Bazylice (dolnej) św. Franciszka, bracia celebrowali Mszę Świętą, której przewodniczył arcybiskup José Rodríguez CARBALLO OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraził on „swoją wielką radość z przebywania z ukochaną rodziną franciszkańską”.

Biuro prasowe OFM

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony