Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Liban: nowy biskup franciszkański

Utworzono: 22-10-2016

W sobotę 8 października 2016 r. w kościele kapucynów pw. św. Ludwika w Bejrucie, będącym zarazem katedrą katolicką obrządku łacińskiego, fr. César Essayan OFMConv, były kustosz kustodii prowincjalnej Wschodu (Bliskiego) i Ziemi Świętej, otrzymał święcenia biskupie i objął w posiadanie katedrę, a tym samym zapoczątkował posługę wikariusza apostolskiego w Bejrucie.

Obrzędowi konsekracji przewodniczył kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, zaś współkonsekratorami byli mons. Gabriele Caccia, nuncjusz apostolski w Bejrucie, i mons. Paul Dahdah, administrator apostolski miejscowego wikariatu.

W uroczystościach wzięli również udział biskupi przybyli z Libanu, Turcji i Włoch, kapłani z wikariatu, wysocy przedstawiciele różnych Kościołów obrządku greckiego w Libanie oraz liczni współbracia z tamtejszej kustodii franciszkańskiej i z Włoch.

W niedzielę 9 października mons. César przewodniczył Mszy św. w naszej franciszkańskiej parafii św. Antoniego w Bejrucie, w której przez wiele lat był proboszczem. W liturgii wzięli udział mons. Gianfranco Girotti OFMConv, mons. Ruben Tierrablanca OFM, wikariusz apostolski w Istambule, a z ramienia naszego zakonu – wikariusz generalny, asystenci generalni FIMP i CEF, kustosz kustodii asyskiej, wikariusz prowincjalny z Rumunii i wielu innych współbraci.

fr. Maurizio Di Paolo OFMConv
fr. Wojciech Kulig OFMConv

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony