Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Madryt: złączeni na rzecz braterstwa

Utworzono: 03-06-2017

Od 22 do 24 maja 2017 r. – w ramach obchodów 500-lecia bulli „Ite vos”, potwierdzającej ostateczny rozłam między konwentualnymi i obserwantami – Madryt stał się stolicą franciszkanizmu podczas obrad VII Kongresu Szkoły Studiów Franciszkańskich, który odbył się w klasztorze kapucynów przy sanktuarium El Pardo.

Hasło spotkania brzmiało: „…»Lecz wszyscy bez różnicy niech nazywają się braćmi mniejszymi» (Rnz 6, 3), złączeni na rzecz braterstwa”.

Zebrało się liczne grono braci i sióstr z rodziny franciszkańskiej wraz z trzema ministrami generalnymi: fr. Marco TASCA, ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, fr. Michael PERRY, ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych, fr. Mauro JÖHRI, ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Był obecny także Tibor KAUSER, minister generalny Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wzięli udział również ministrowie prowincjalni z prowincji franciszkańskich w Hiszpanii i Portugalii, przełożone prowincjalne franciszkańskich instytutów zakonnych, przedstawicielki Ubogich Sióstr Św. Klary i Sióstr Klarysek Kapucynek.

W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Braterstwo franciszkańskie: wspólny skarb”, fr. Marco TASCA poruszył kwestię „relacji” jako zasadniczego elementu myśli franciszkańskiej, „relacji” będących dziś czymś koniecznym do wdrożenia jako klucz hermeneutyczny do życia franciszkańskiego. Nawiązując do „Napomnień św. Franciszka”, minister generalny Braci Mniejszych Konwentualnych skoncentrował się na pracy formacyjnej i wymownej zawartości przymiotnika „błogosławiony”, związanego ze zjednoczeniem braterskim współbraci.

Uczestnicy, oprócz wkładu ministrów generalnych, zapoznali się z myślą filozoficzną, zaprezentowaną przez filozofów, teologów i artystów, a także wzięli udział w różnych zajęciach i grupach dyskusyjnych. Fr. Joaquín AGESTA, asystent generalny FIMP, przemawiał przy okrągłym stole na temat „doświadczeń jedności między obediencjami zakonnymi w obrębie europejskim”, przedstawiając niedawne odczucia zakonników z Umbrii („zakonnicy na kapitule”) i Amatrice (Rieti).

Wynik prac został streszczony w „Deklaracji z Madrytu”, dokumencie, w którym stwierdzono, jak zostały już przezwyciężone czasy nieporozumień, rywalizacji… i nastał okres uleczenia wszystkich ran: „Wraz z charyzmatyczną nowością zaznaczoną w jedynym braterstwie franciszkańskim jesteśmy wezwani do otwarcia się na »nowe czasy w ramach nowego braterstwa». W tej chwili nie ma sensu pozostawanie z naszymi lokalnymi czy rodzinnymi problemami: równość/nierówności, włączenie/wykluczenie, godność/niegodziwość… Dzięki kreatywności i wierności charyzmatowi jest teraz moment postawienia na przedsięwzięcie, które stanowi część naszego ewangelicznego dziedzictwa: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21)”.

Javier ORTEGA, Redattore di “Antena Conventual”

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony