Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nowe wideo w celu przemyślenia konstytucji

Utworzono: 02-09-2017

Komitet Wykonawczy ds. Rewizji Konstytucji (CERC) wraz z definitorium generalnym opracowali serię filmów wideo do wykorzystania na kapitułach klasztornych jako narzędzie do pogłębienia refleksji nad odnową zakonu.

Jest to sześć krótkich prezentacji, które zawierają opinię kilku współbraci z zakonu na następujące tematy:

1. Autorytet i władza według św. Franciszka
2. Solidarność i współdzielenie ekonomiczne w optyce franciszkańskiej
3. Proroctwo, misja, charyzmat
4. Regionalizm
5. Kontakty na poziomie federacji i jurysdykcji
6. Kapituły

Jak widać, wszystkie tematy koncentrują się wokół ostatniego rozdziału obecnych konstytucji i chcą ukazać istotne treści przemawiające za procesem rewizji, zauważone problemy i niektóre możliwe rozwiązania. W ten sposób zechciano przedstawić mozaikę różnych wypowiedzi i perspektyw, wyrażających wielką różnorodność opinii panujących w zakonie, jak również podstawowe zasady, na których opiera się nasza wspólnotowa jedność.
Kapituły klasztorne w sposób najbardziej dogodny dla wspólnot mogą swobodnie wykorzystać ten materiał. Jest nader ważne, aby wzbudzić prawdziwą dyskusję wśród braci, która potem może przyczynić się do wzbogacenia naszych wysiłków, aby być bardziej wiernymi przyjętemu powołaniu ewangelicznemu.

Sekretariat CERC

1. Autorytet i władza według św. Franciszka

2. Solidarność i współdzielenie ekonomiczne w optyce franciszkańskiej

3. Proroctwo, misja, charyzmat

4. Regionalizm

5. Kontakty na poziomie federacji i jurysdykcji

6. Kapituły

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony