Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nowenna do św. Ojca Pio

Utworzono: 14-09-2018

W roku Ojca Pio, w którym obchodzimy 50. rocznicę jego przejścia do domu Ojca i 100. od otrzymania przez niego stygmatów, zachęcamy do włączenia się w rozpoczynającą się dziś, 14 września, nowennę do tego wyjątkowego świętego.

Dzień I

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża „mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga”, wstawiaj się za mną, abym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień II

Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy „staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka”, by „wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń III

Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że „Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą”, módl się za mnie w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Ojcze nasz… Zdrowa
ś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń IV

Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je „jako los wybranych dusz” i „dar prowadzący do zbawienia”, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowa
ś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń V

Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, „że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany”, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy „budzi się nadzieja”, bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń VI

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że „gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba”, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń VII

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniłeś, że „otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości”, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń VIII

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, ze Bóg „nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go”, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzie
ń IX

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci „Matką najmilszą”, Ją wysławiałeś „najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi”, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przejdź do góry strony