Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nowy arcybiskup franciszkański

Utworzono: 08-01-2021

W dniu 8 stycznia 2021 r. biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało do wiadomości, że papież Franciszek mianował naszego współbrata, o. Dominique Mathieu OFMConv, dotychczasowego asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio), arcybiskupem Teheranu-Ispahanu dla wiernych obrządku łacińskiego w Iranie.

Stolica Apostolska poinformowała również, że kościół Konsolaty w Teheranie został ustanowiony katedrą. Katolicka archidiecezja Teheran-Ispahan podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i obejmuje wszystkich wiernych obrządku łacińskiego mieszkających w Iranie. Inne jurysdykcje kościelne w tym kraju to eparchia Ispahan dla wiernych obrządku ormiańskiego oraz archidiecezja Teheran, archidiecezja Urmya, diecezja Salamas, archieparchia Ahwaz dla wiernych obrządku chaldejskiego.

Po tym, jak w styczniu 2015 r. Ojciec Święty przyjął rezygnację ówczesnego ordynariusza, abp. Ignazio Bedini SDB, złożoną ze względu na wiek, archidiecezją Ispahan w ostatnich pięciu latach zarządzał administrator apostolski o. Jack Youssef CM.

O. Dominique Mathieu urodził się 13 czerwca 1963 r. w Arlon w Belgii. W 1983 r. uzyskał tytuł bakalaureatu w dziedzinie nauk ekonomicznych i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Niemczech. Śluby czasowe złożył 23 września 1984 r. w Damme (Belgia), a następnie rozpoczął studia teologiczne w Seraphicum w Rzymie, które ukończył w 1989 r. Śluby wieczyste złożył 20 września 1987 r. w Halle (Belgia). Święcenia kapłańskie przyjął 24 września 1989 r. w Damme (Belgia).

W belgijskiej prowincji zakonnej, która później stała się delegaturą generalną, pełnił różnorakie obowiązki, w tym promotora powołań (1989-1995), sekretarza prowincji (1992-1995), ministra prowincjalnego (1995-2001), delegata generalnego (2001-2012). Od 2013 r. przebywał w Libanie jako członek kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, piastując różne funkcje, jak sekretarza kustodii (2014-2018) i wychowawcy (2016-2019). Na kapitule generalnej w 2019 r. został wybrany asystentem generalnym Zakonu dla krajów Europy Centralnej.

Posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim, holenderskim i niemieckim, a ponadto uczył się też literackiego języka arabskiego. W kręgu jego zainteresowań, jak sam mówi, jest „astronomia i gastronomia”: w wolnym czasie lubi obserwować gwiazdy, a inną jego rozrywką jest wypiek słodyczy.

Życzymy naszemu współbratu obfitego błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze, jaką Ojciec Święty Franciszek powierzył jemu, a w pewnym sensie również naszemu Zakonowi. Mówimy o tym z wielkim wzruszeniem i radością także dlatego, że minęło sporo czasu – prawie pół wieku – od ostatniego razu, gdy Iran został wymieniony w oficjalnych publikacjach Zakonu. Fraternus Nuntius w wydaniu październikowo-listopadowym z 1976 r. informował, że o. Arcangelo Massa udał się do Bandar Abbas w Iranie, aby służyć duchową pomocą zagranicznym pracownikom chrześcijańskim mieszkającym w tym mieście.

Prosząc o opiekę Bożą dla nowego arcybiskupa, pamiętamy też o całym Iranie, kraju starożytnej kultury, poezji i… Mędrców! Otóż według niektórych tradycji Trzej Królowie wyruszyli do Betlejem właśnie ze starożytnej Persji! Wyrażamy zatem nadzieję, że również ci starożytni święci, mądrzy obserwatorzy gwiazd, będą wstawiać się za o. Dominique i za całym ludem Bożym powierzonym jego pasterskiej trosce.

Biuro ds. komunikacji

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony