Skocz do głównej treści strony
Prowincja

O. Wiesław Bar OFMConv profesorem zwyczajnym KUL

Utworzono: 27-10-2017

16 października 2017 r. rektor KUL wręczył o. prof. dr. hab. Wiesławowi Barowi OFMConv akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego KUL, na czas nieokreślony. Jest to najwyższy możliwy awans zawodowy, jaki może uzyskać pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

O. Wiesław Bar ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w zakresie prawa kanonicznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie rozprawy pt. „Sendero Luminoso jako prześladowca w rozumieniu prawa kanonizacyjnego” otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W 2015 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych a już dwa lata później stanowisko profesora zwyczajnego.

Ojcu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

za: franciszkanie.pl / fot.: KUL

Przejdź do góry strony