Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Odpust zupełny w 800. rocznicę Bożego Narodzenia w Greccio

Utworzono: 28-10-2023

Konferencja Rodziny Franciszkańskiej z radością pragnie ogłosić, że od 8 grudnia 2023 r., uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania Pańskiego, można uzyskać odpust zupełny, nawiedzając kościół obsługiwany przez franciszkanów i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem.

W liście skierowanym do wszystkich współbraci Konferencja Rodziny Franciszkańskiej stwierdza, że w celu promowania duchowej odnowy wiernych i wzrostu życia łaski odpust ten został wyproszony u papieża Franciszka w związku z osiemsetleciem urządzenia franciszkańskiego żłóbka w Greccio. Nawet ci, którzy nie są w stanie fizycznie nawiedzić kościoła franciszkańskiego, mogą uzyskać odpust, ofiarowując swoje cierpienie i składając duchową ofiarę.


Konferencja Rodziny Franciszkańskiej
Prot. N. 31/2023
Asyż, 4 października 2023 r.
Uroczystość Serafickiego Ojca św. Franciszka

Do
braci i sióstr
rodziny franciszkańskiej

Odpust zupełny z okazji osiemsetnej rocznicy „Bożego Narodzenia w Greccio”
przeżytego przez św. Franciszka z Asyżu

Drodzy bracia i siostry,
niech Pan obdarzy was pokojem!

Piszemy do was z Asyżu, gdzie zebraliśmy się na uroczystości ku czci naszego Serafickiego Ojca, aby podzielić się z wami wielkim darem i przywilejem, jakiego Ojciec Święty zechciał nam udzielić z okazji osiemsetnej rocznicy Bożego Narodzenia w Greccio. Tutaj św. Franciszek chciał upamiętnić narodziny Pana, rozpoczynając od urządzenia żłóbka, aby dotrzeć do celebracji eucharystycznej, w której Jezus Chrystus uobecnia się w chlebie i w winie.
W ramach obchodzonej rocznicy, 17 kwietnia 2023 r., skierowaliśmy do Ojca Świętego następującą petycję: „W celu promowania duchowej odnowy wiernych i wzrostu życia łaski, prosimy, aby od 8 grudnia 2023 r., uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w świątyni, nawiedzając kościoły utrzymywane przez rodziny franciszkańskie na całym świecie i zatrzymując się na modlitwie przed umieszczonymi tam żłóbkami, wierni mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Podobnie ci, którzy są chorzy lub fizycznie niezdolni do przybycia, mogli również skorzystać z daru odpustu zupełnego, ofiarując swoje cierpienia Panu lub wypełniając pobożne praktyki”.
Penitencjaria Apostolska pozytywnie odniosła się do prośby, udzielając upoważnienia do jej publicznego ogłoszenia.

W związku z tym
we wszystkich kościołach powierzonych naszej pieczy duszpasterskiej
możliwe będzie uzyskanie odpustu zupełnego
przez wszystkich wiernych, pod zwykłymi warunkami,
od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.

Prosimy o upowszechnienie we wszystkich naszych miejscach tego „przywileju”, który dobrze wpisuje się w szczególną relację zapoczątkowaną między św. Franciszkiem a Kościołem, kiedy poprosił Papieża o odpust dla nawiedzających Porcjunkulę, i wyrażamy nadzieję, że będzie dla całej rodziny franciszkańskiej okazją do komunii i duchowej odnowy każdego brata i każdej siostry.

Niech Pan towarzyszy waszym krokom
i obdarzy was swoim miłosierdziem!

Wasi ministrowie generalni i przewodniczący

Frances Duncan OSF
Przewodniczący IFC-TOR

Tibor Kauser OFS
Minister generalny

Massimo Fusarelli OFM
Minister generalny

Roberto Genuin OFMCap
Minister generalny

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv
Minister generalny

Amando Trujillo Cano TOR
Minister generalny

Odpust zupełny w 800. rocznicę Bożego Narodzenia w Greccio

Przejdź do góry strony