Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Rzym: 112. rok akademicki w „Seraphicum” rozpoczęty!

Utworzono: 08-11-2015

W sobotę 10 października 2015 roku odbyła się inauguracja 112. roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym „San Bonaventura” (Seraphicum) w Rzymie. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył kard. Ennio Antonelli, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny (obecnie emeryt), a otwarło ją pozdrowienie gwardiana fr. Felice Fiasconaro.

„Słowa uznania kieruję do waszej wspólnoty akademickiej, która zwłaszcza w ostatnich latach zaangażowała się w ‘wspólnego uprawiania teologii’, w stylu braterskim. W ten sposób myśl teologiczna przenika życie wspólnotowe i staje się narzędziem na jej usługach”, podkreślił na początku homilii kard. Antonelli, odnosząc się do Projektu „San Bonaventura”, który od kilku lat nadaje rytm nowej metodzie teologicznej jako pogłębienie charyzmatu franciszkańskiego, za pośrednictwem teologii realizowanej w badaniach naukowych i życiu wspólnotowym.
Kolejnym punktem ceremonii otwarcia była lectio magistralis kard. Antonellego zatytułowana „Bóg w historii – Niewidzialny czyni się realnie widzialnym”, której wysłuchali licznie zgromadzeni, wśród których byli: rektor Antonianum s. Mary Melone, wicerektor Angelicum o. Michael Carragher OP, prokurator generalny naszego Zakonu fr. Maurizio Di Paolo, sekretarz generalny ds. formacji w naszym Zakonie fr. Roberto Carboni, asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić, niektórzy gwardianie domów generalnych, studenci, wykładowcy, bracia ze wspólnocie, przyjaciele.
Dziekan fr. Domenico Paoletti w swoim słowie pozdrowienia oraz podczas wprowadzenia do odczytu wyraził swoją wdzięczność wobec teologa i biskupa Ennio Antonellego, który był jego wykładowcą teologii w Asyżu. Lectio magistralis wygłoszona przez kardynała pozwoliła zebranym zapoznać się z jego nową książką “Widzialność niewidzialnego – Bóg z nami, w historii”.
„Aby wierzyć – powiedział kardynał Antonelli – potrzeba zintegrowanej dyspozycyjności człowieka: inteligencja, uczuciowość, wola”, oraz dodał: „Widzialność niewidzialnego zachęca chrześcijan do dostrzeżenia i uczczenia obecności Boga w bliźnim i do manifestowania obecności i miłości Chrystusa wobec bliźniego, zwłaszcza poprzez tworzenie komunii i dialogu na wszystkich poziomach”.
Na zakończenie referatu formułę otwarcia roku akademickiego odczytał fr. Maurizio Di Paolo delegat Wielkiego Kanclerza fr. Marco Tasca, który uczestniczy w obradach synodu biskupów w Watykanie.

Biuro prasowe Fakultetu
za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony