Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Rzym: „lumen orientale”

Utworzono: 05-12-2016

W dniu 2 grudnia 2016 r. bazylika Świętych XII Apostołów w Rzymie podczas tradycyjnej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP zajaśniała blaskiem „lumen orientale” – „światłości Wschodu”.

Pięciu biskupów obrządków wschodnich i ponad 120 kapłanów wzięło udział we Mszy św. pod przewodnictwem kard. Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, który w ten sposób zechciał zainaugurować obchody stulecia powstania wspomnianej kongregacji, utworzonej 1 maja 1917 r. przez Benedykta XV.
W tej najbardziej „wschodniej” bazylice Rzymu – „apostoleion” rzymski – która jako kamień węgielny posiada relikwie apostołów Filipa, ewangelizatora Frygii w Turcji, i Jakuba Młodszego, brata Pańskiego i biskupa Jerozolimy, wierni modlili się za wszystkich chrześcijan Kościoła Wschodniego, zwłaszcza za cierpiących prześladowanie na Ukrainie, w Syrii i w Iraku.
Podczas liturgii została poświęcona ikona dwóch męczennic, Eugenii i Klaudii, bardzo czczonych przez wiernych prawosławnych Cerkwii rosyjskiej; ich relikwie zostały przeniesione do bazyliki z cmentarza Aproniana przy via Latina w IX wieku przez papieża Stefana V.
Na zakończenie uroczystości, przy śpiewie pieśni „Tota pulchra” Borroni’ego, kard. Sandri razem ze wszystkimi kapłanami i wiernymi uczcił obraz „Matki Bożej Greckiej”, najstarszy zachowany wizerunek Niepokalanego Poczęcia, związany z greckim kardynałem Bessarione i z franciszkańskim papieżem Sykstusem IV.

Fr. Agnello Stoia OFMConv, proboszcz
za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony