Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie

Utworzono: 30-06-2024

W dniach 24-27 czerwca 2024 r. w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie minister generalny o. Carlos A. Trovarelli zwołał doroczne spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji.

Przybyli następujący przewodniczący federacji: AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) – o. Hillary Omondi Raduk, CEF (Centralis Europae Foederatio) – o. Milan Kos, CFF (Conventual Franciscan Federation) – o. Michael Heine, FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) – o. Michael Earaly, FALC (Federación América Latina Conventuales) – o. Sidifredo de la Cruz Chaparro Gualdrón, FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) – o. Wojciech Kulig, FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) – o. Gaspare La Barbera.

Program obrad został zmodyfikowany i skrócony ze względu na umożliwienie ministrowi generalnemu i innym współbraciom uczestnictwa w pogrzebie abp. Gianfranco Agostino Gardina, 117. ministra generalnego i emerytowanego biskupa Treviso, zaplanowanego na 28 czerwca rano w katedrze w Treviso.

Na stole roboczym spotkania głównym tematem była najbliższa kapituła generalna, która odbędzie się od 1 do 21 czerwca 2025 r. w Seraphicum w Rzymie. Definitorium generalne i przewodniczący federacji podjęli długą dyskusję, zgodnie z przygotowanym zarysem: weryfikacja sześcioletniej kadencji na podstawie uchwał ostatniej kapituły generalnej z 2019 r.; analiza propozycji tematów otrzymanych od poszczególnych braci i niektórych jurysdykcji; sytuacja ekonomiczna Zakonu ukazana przez ekonoma generalnego o. Nicola Rosa i poborcę generalnego o. Leszka Łuczkanina; logistyka i harmonogram kapituły z dokładnym podziałem różnych obowiązków: sekretarze, tłumacze itp. Wszystko to podjęto w celu opracowania listy zagadnień, które zostaną włączone do Instrumentum laboris na kapitułę. Już od pewnego czasu trwa wielka praca nad syntezą sprawozdań otrzymanych z każdej prowincji, kustodii i delegatury. Asystenci generalni są bowiem zobowiązani do opracowania tekstu, który, opierając się na nadesłanych relacjach, może pomóc ministrowi generalnemu i braciom kapitulnym w nakreśleniu realiów, nadziei i wyzwań, przed jakimi stoi nasz Zakon.

Należy zaznaczyć, że dzięki obecnemu spotkaniu, przebiegającemu w sprzyjającym klimacie braterskim, rozpoczęło się oficjalnie odliczanie czasu do kapituły generalnej. Towarzyszy temu świadomość ciążącej odpowiedzialności za jak najlepsze jej przygotowanie, aby była wydarzeniem łaski dla naszej braterskiej wspólnoty franciszkańskiej, a zarazem okazją do odnowienia twórczej wierności naszemu charyzmatowi.

o. Giovanni Voltan

za: ofmconv.net

Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie
Spotkanie definitorium generalnego z przewodniczącymi federacji w Rzymie

Przejdź do góry strony