Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Św. Franciszek na Dzień Islamu w Kościele katolickim

Utworzono: 27-01-2017

26 stycznia obchodzony jest Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Został ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu Polski w roku 2001 przez Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. A czy wiecie, że już św. Franciszek mówił swoim braciom jak powinni postępować wobec wyznawców islamu? Zapraszamy do lektury!

„Udający się do saracenów i innych niewiernych” (Reguła niezatwierdzona, rozdz. 16)

Pan mówi: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a prości jak gołębie. Dlatego, gdyby którykolwiek brat chciał udać się między saracenów i innych niewiernych*, niech idzie za pozwoleniem swego ministra i sługi. A minister jeśli uzna ich za odpowiednich do wysłania, niech udzieli im pozwolenia i nie sprzeciwia się. Będzie bowiem musiał zdać rachunek przed Panem, jeśli niewłaściwie postąpiłby w tej lub innej sprawie.

Bracia zaś, którzy udają się, mogą w dwojaki sposób duchownie wśród nich postępować. Jeden sposób: nie wdawać się w kłótnie ani w spory, lecz być poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej. Drugi sposób: gdyby widzieli, że tak się Panu podoba, niech głoszą słowo Boże, aby [ludzie] uwierzyli w Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, w Syna Odkupiciela i Zbawiciela i aby przyjęli chrzest** i zostali chrześcijanami, ponieważ kto nie odrodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Bracia mogą głosić tym i innym ludziom te i inne Bogu miłe prawdy, bo Pan mówi w Ewangelii: Każdego, kto Mnie wyzna wobec ludzi, i Ja wyznam wobec Ojca mojego, który jest w niebie. I: Kto będzie się wstydził Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w majestacie swoim i Ojca, i aniołów.

I wszyscy bracia, gdziekolwiek są, niech pamiętają, że oddali się i ofiarowali swoje ciała Panu Jezusowi Chrystusowi. I z miłości do Niego powinni się wydawać nieprzyjaciołom tak widzialnym jak niewidzialnym, bo Pan mówi: Kto straciłby życie swoje dla Mnie, zachowa je na życie wieczne**. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo niebieskie. Jeśli Mnie prześladują i was prześladować będą. I: jeśli prześladują was w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić i będą wam złorzeczyć i prześladować was i wyłączą was, i będą was znieważać i pomijać milczeniem wasze imię jako złe i gdy ze względu na Mnie kłamliwie będą mówić wszelkie zło przeciw wam.

Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest zapłata wasza w niebie. I ja wam mówię, moim przyjaciołom, nie dajcie się im zastraszyć i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i potem nic więcej uczynić nie mogę. Uważajcie, żebyście się nie trwożyli. Bowiem dzięki cierpliwości waszej ocalicie wasze dusze i kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.


*Sformułowanie: iść między saracenów jest formą i konsekwencją idźcie na cały świat, która charakteryzuje życie franciszkańskie.

**Obydwie metody są w sposób ewangeliczny, historyczny i teologiczny porównywane ze światem wierzących muzułmanów: przeciwne doświadczeniom bezmyślnej przemocy wypraw krzyżowych, lecz stanowią styl pokory i świadectwa chrześcijańskiego uzupełniając się we wspólnym monoteizmie pochodzącym z wiary Abrahama; oto jest głoszenie misterium Trójcy Przenajświętszej i odkupienia w Słowie Wcielonym przez sakramenty powierzone Kościołowi.

Więcej o tegorocznym Dniu Islamu w Kościele katolickim w Polsce na stronie internetowej: episkopat.pl.

za: franciszkanie.pl

Przejdź do góry strony