Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Św. Maksymilian w Londynie

Utworzono: 23-01-2019

Św. Maksymilian ofiarując swoje życie, stał się konkretnym, wręcz namacalnym dowodem na istnienie Boga, który jest Miłością (1J 4,16). On staje się dla nas także nauczycielem wolności, bez której nie ma dojrzałej miłości. Wreszcie św. Maksymilian stoi przed nami jako ten, który uczy szacunku wobec godności małżeństwa i rodziny.

Fragment homilii ks. bpa Wiesława Lechowicza, wygłoszonej w Londynie w Opactwie Westminster 13 stycznia 2019 roku.

W roku Jubileuszowym 2000 chrześcijaństwa, w anglikańskim Opactwie Westminster, będącym koronacyjną świątynią królów angielskich, zostały umieszczone na frontonie świątyni figury 10 męczenników chrześcijańskich różnych wyznań z okresu XX wieku. Wśród postaci wyróżnionych przez Kościół Anglikański znalazł się św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego postać z dwiema koronami, stylizowana na X-wieczną rzeźbę gotycką, umieszczona jako pierwsza od lewej strony, wita wszystkie osoby przekraczające próg westminsterskiego opactwa.

Z racji 125 rocznicy urodzin św. Maksymiliana, przypadającej 8 stycznia 2019 roku,  Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii postanowiła uczcić pamięć naszego wielkiego rodaka w stolicy Zjednoczonego Królestwa, gromadząc się właśnie wokół jego figury w tej wyjątkowej świątyni. Autorem inicjatywy był Rektor Misji Polskiej – ks. prałat Stefan Wylężek, który przedstawił ten pomysł Dziekanowi Opactwa Westminsterskiego – ks. Dziekanowi Johnowi Hall. Propozycja została bardzo życzliwie przyjęta i Królewska Świątynia szeroko otwarła swe podwoje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Obchody rocznicy urodzin św. Maksymiliana zostały połączone z wizytą pasterską opiekuna Polskiej Emigracji z ramienia Episkopatu Polski J. E. Ks. Bpa Wiesława Lechowicza. W uroczystości włączyła się również  ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie na czele z panem ambasadorem Arkadym Rzegockim.

Obchody trwały trzy dni. Rozpoczęły się w piątek 11 stycznia 2019 roku spotkaniem Ks. Bpa Wiesława Lechowicza w Polonią brytyjską w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy King Street. Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy, którymi żyją nasi rodacy w  Wielkiej Brytanii,  a także kwestie duszpasterskie dotyczące Misji Polskiej w Anglii i Walii.

W sobotę 12 stycznia w godzinach popołudniowych w Ambasadzie Polskiej w Londynie miała miejsce debata w formie dyskusji panelowej na temat: Św. Maksymilian Kolbe – Misjonarz i Męczennik. Dyskusję prowadził dziennikarz Jonathan Luxmoore, a jej uczestnikami byli J. E. Ks Bp Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Prof. Gerard Kirloy – historyk Kościoła, Ks. Prałat Stefan Wylężek oraz o. prof. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnicy debaty wskazywali na aktualność osoby i misji św. Maksymiliana dla współczesnego człowieka, a ożywiona dyskusja pogłębiła znajomość niektórych mało znanych faktów z życia naszego wielkiego rodaka. Honorowym gościem debaty był ambasador Japonii w Wielkiej Brytanii Kōji Tsuruoka wraz z małżonką.

Centralne uroczystości z racji 125 rocznicy urodzin św. Maksymiliana miały miejsce w niedzielę 13 stycznia. Najpierw o godz. 11.00 uroczystą Msze Świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Londynie przy Devonia Road celebrował Ks. Bp Wiesław Lechowicz, wskazując na wyjątkowość i aktualność postaci św. Maksymiliana.

Drugą część uroczystości miała miejsce wieczorem w Opactwie Westminster. Rozpoczęła się ona złożeniem kwiatów przed figurą św. Maksymiliana przez pana Ambasadora Arkadego Rzegockiego i jego małżonkę. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Bożego o charakterze ekumenicznym, odprawiane w języku polskim i angielskim. Wzięli w nim udział  duchowi anglikańscy i katoliccy oraz około 2 tysięcy naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Nabożeństwu przewodniczył dziekan Opactwa Westminster – Ks. dr John Hall, a homilię wygłosił ks. Bp. Wiesław Lechowicz. Opiekun Duchowy Polskiej emigracji ukazał św. Maksymiliana jako Apostoła Miłości, Nauczyciela Wolności i Obrońcę Godności Małżeństwa i Rodziny.

Podczas nabożeństwa delegacja Franciszkanów z Niepokalanowa (Br. Marek Gąsiorowski, O. Dariusz Myszk i O. Grzegorz Bartosik) przekazała Opactwu Westminsterskiemu relikwie św. Maksymiliana (włosy z jego misyjnej brody). Uroczystościom towarzyszyła piękna oprawa muzyczna czterech polonijnych chórów pod dyrekcją Jerzego Pockerta. Na organach grał Matthew Jorysz. Mury westminsterskiej świątyni rozbrzmiewały dźwiękami takich pieśni jak: Gaude Mater, Nie rzucim Chryste świątyń Twych, czy My chcemy Boga. Honorowym gościem uroczystości była burmistrz Westminsteru pani Lindsey Hall.

Uroczystości 125 – rocznicy urodzin św. Maksymiliana zorganizowane wspólnie przez Polską Misję Katolicką, Opactwo Westminster i  Ambasadę RP w Londynie miały znaczenie historyczne. Po raz pierwszy królewska świątynia Londynu zapełniła się prawie w całości Polakami. Wspólne uroczystości katolicko-anglikańskie pokazały też że św. Maksymilian – bezkompromisowy Uczeń Chrystusa i Rycerz Niepokalanej może łączyć różne narody i różne wyznania chrześcijańskie. Przykład jego życia pociąga do Pana Boga wszystkich i przypomina nieustannie, że „tylko miłość jest twórcza”.

W imieniu wszystkich uczestników uroczystości oraz duchowych synów św. Maksymiliana z Niepokalanowa pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim organizatorom tych uroczystości: Ks. Bp. Wiesławowi Lechowiczowi, Ks. Dziekanowi Johnowi Hall, panu ambasadorowi Arkademu Rzegockiemu oraz wszystkim ich współpracownikom, tak duchownym, jak i świeckim. W sposób szczególny dziękujemy Ks. Rektorowi Stefanowi Wylężkowi – inicjatorowi i głównemu organizatorowi tych uroczystości. Niech Pan Bóg za przyczyną Maryi Niepokalanej i św. Maksymiliana hojnie wynagrodzi podjęty trud i błogosławi dalej w posłudze Polakom w Anglii i Walii oraz w budowaniu jedności Kościoła na Wyspach Brytyjskich.

o. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv, uczestnik uroczystości

za: zyciezakonne.pl

Przejdź do góry strony