Skocz do głównej treści strony
Prowincja

USA: Kapituła Prowincji św. Bonawentury

Utworzono: 05-05-2014

W dniach od 28 kwietnia do 2 maja 2014 roku odbyła się Kapituła prowincjalna zwyczajna Prowincji św. Bonawentury w USA. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny w sanktuarium Marytown w Libertyville (Illinois).

Obradom przewodniczył wikariusz generalny zakonu fr. Jerzy Norel. Obecny był również asystent generalny CFC.
W kapitule uczestniczyli prawie wszyscy zakonnicy z prowincji, w tym 7 braci z delegatury prowincjalnej MB Wspomożycielki Wiernych w Australii.
Nowym ministrem prowincjalnym został fr. Michael Zielke. Urodził się 24 września 1961 r. w Baltimore (MD, USA). Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1980 r., wieczystą – 2 sierpnia 1985 r. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1989 r.
Dokonano też wyboru definitorium prowincjalnego. W jego skład weszli:
fr. John Grigas (wikariusz prowincji),
fr. Robert Cooke (sekretarz prowincji)
oraz fr. James O’Brien i fr. Anthony Lajato (asystenci).
Ekonom prowincji zostanie zaproponowany w drugiej części kapituły.

Fr. Jude Winkler
asystent generalny CFC

za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony