Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech

Utworzono: 04-11-2023

W Sanktuarium Matki Bożej w Szentkút na Węgrzech w dniach 23-28 października 2023 r. odbyło się zebranie plenarne Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (FEMO). Obecni byli na nim przełożeni franciszkańskich prowincji, kustodii i delegatur z 11 krajów oraz definitor generalny z Rzymu.

Na spotkanie zostało zaproszonych kilku gości. Historyk, były dyplomata, dr Imre Molnár opowiedział o swoim nawróceniu oraz o historii Kościoła na Węgrzech i wierze narodu. Gros czasu poświęcił św. Stefanowi – królowi apostolskiemu, który rządził państwem węgierskim rzez 41 lat; który stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo.

O. dr Robert Leżohupski, prawnik z Poznania omówił wytyczne dotyczące ochrony małoletnich i osób bezradnych przed nadużyciami seksualnymi i procedury do zastosowania w przypadku zgłoszenia przestępstwa. W drugiej części mówił o nadużyciach duchowych (świadomość – zapobieganie – oczyszczenie).

Z braćmi połączył się online o. Piotr Stanisławczyk, sekretarz generalny ds. formacji. Przedstawił zatwierdzony dokument „Discepolato Francescano. Dyrektorium generalne formacji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych” oraz „Ratio Studiorum Generalis”. Zdał też relację z przeprowadzonych we Włoszech po raz pierwszy rekolekcji dla ośmiu braci seniorów (60+).

Zdalnie na zebraniu obecny był też o. Robert Zbierański, przewodniczący Komisji ds. formacji FEMO. Zrelacjonował dotychczasową działalność Komisji i spotkań z przełożonymi domów formacyjnych. Scharakteryzował braci przeżywających formację wstępną. Mówił o ich problemach w świecie współczesnym. Komisja chce w przyszłości przygotować wskazówki dotyczące formacji braci zakonnych.

Na zebranie przybył o. dr Stanisław Jaromi, przewodniczący Komisji ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia FEMO. Został poproszony o przedstawienie wizji, koncepcji obchodów 800-lecia „Pieśni słonecznej”, które planowane są w roku 2025.

Franciszkanin zaproponował wykorzystanie jubileuszu do promocji aktualności duchowości franciszkańskiej, tak często i mocno obecnej w dokumentach Kościoła. Na tym tle cenne będzie pokazanie światu ekologii klasztornej czy kultury franciszkańskiej przez pryzmat prowadzonych dzieł.

Konkretne inicjatywy koordynowane przez REFA to opracowanie ścieżki edukacyjnej na podstawie encykliki Laudato si’, zasadzenie 800 drzew jubileuszowych przy wszystkich obecnościach rodziny franciszkańskiej w krajach FEMO oraz założenie alei jubileuszowej w Kalwarii Pacławskiej wraz z centralnymi uroczystościami. Te i inne pomysły będą realizowane przez międzyprowincjalny komitet organizacyjny obchodów, który wkrótce będzie powołany w tym celu.

O. Jaromi mówił też o aktywności komisji w ostatnich latach oraz planowanym projekcie Centrum Fratelli Tutti, który będzie realizowany w klasztorze w Pradze w Czechach.

Sekretarz FEMO, o. Jan Maria Szewek omówił dokument Zakonu o wytycznych dotyczących przygotowania dyrektoriów prowincjalnych lub kustodialnych o korzystaniu z nowych mediów w ramach realizacji uchwały 7 kapituły generalnej 2019.

Podczas zebrania przełożeni dzielili się radościami i troskami dnia codziennego swoich prowincji, kustodii i delegatur. Mówili też o sprawach personalnych i powołaniowych w jurysdykcjach oraz o planach na przyszłość.

Definitor generalny ds. FEMO, o. Tomáš Lesnak przekazał pozdrowienia od ministra generalnego. Zaprosił braci do dyskusji nt. realizacji dotychczasowych uchwał, zwł. dot. współpracy ze świeckimi i popierania wspólnotowych inicjatyw życia wierniejszego naszemu charyzmatowi: „dla młodego wina nowe bukłaki”. Zachęcił do wspólnego dzielenia się sprawami, którymi żyje Kościół.

Przypomniał o zbliżającej się kapitule generalnej (2-21 maja 2025 r.). Odbędzie się ona w Seraphicum w Rzymie, ale wybór generała będzie miał miejsce w Asyżu.

Sekretarz FEMO podsumował mijające czterolecie. Przypomniał, jakimi sprawami zajmowała się federacja i jakie sfinalizowała w tym czasie.

Bracia zaplanowali kursy formacyjne w przyszłym roku: dla 25-latków w Łodzi-Łagiewnikach (1-22 lipca 2024 r.); dla 5-latków na terenie prowincji warszawskiej (11-16 listopada 2024 r.). Kurs dla 10-latków odbędzie się dopiero w roku 2025 ze względu na niską liczbę braci. Kurs dla 60-latków+ pozostaje w gestii sekretarza generalnego ds. formacji o. Piotra Stanisławczyka.

Ostatnim punktem zebrania plenarnego były wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza FEMO. Bracia wybrali bezwzględną większością głosów na przewodniczącego gdańskiego prowincjała, o. Wojciecha Kuliga; na wiceprzewodniczącego – czeskiego prowincjała o. Piotra Pawlika; a na sekretarza o. Piotra Matuszaka z prow. gdańskiej.

Do FEMO należy 11 krajów: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Następne zebranie FEMO odbędzie się w Bułgarii w dniach 2-7 września 2024 r.

o. Jan M. Szewek

Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech
Zebranie plenarne FEMO na Węgrzech

Przejdź do góry strony