Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Życzenia wielkanocne ministra generalnego

Utworzono: 12-04-2022

Drodzy bracia!

Jest Wielkanoc, Chrystus kruszy więzy śmierci i jako zwycięzca wychodzi z otchłani (por. Orędzie paschalne). Jest to Pascha Pana, jest to ostateczna prawda o stworzeniu. Zmartwychwstały ma moc ukazać w pełnym świetle tkwiące w nas sprzeczności i niedole oraz pokonać ogromne otchłanie przenikające dzieje współczesne.

Faktycznie, świat wydaje się uporczywie robić miejsce dla sytuacji inspirowanych przez zło; sytuacji, które dotkliwie uderzają przede wszystkim w najsłabszych: narody ujarzmiane, kraje pogrążane w wojnie przez żądzę jakiegoś potężnego najeźdźcy, ludzie zmuszani do emigracji i wygnania, cierpiący z powodu mnożących się wojen etnicznych i domowych tak często podżeganych przez handlarzy bronią, dotykani skutkami skorumpowanej rzeczywistości, kraje uzależniane gospodarczo i kulturowo, młodzież pozbawiana przyszłości, narody uważane za „bezużyteczne”, bezbronni zabijani bez litości itd.

Dla nikogo nie jest niczym nowym, że zło jest częścią wielkiej tajemnicy ludzkiego życia i ludzkiego serca. Jednak Maryja Niepokalana, nowa Ewa, miażdży nieczystą głowę Złego, a Jezus Chrystus zwyciężył go na zawsze. Zmartwychwstały Pan zamknął bramy otchłani i otworzył dla nas nowe Jeruzalem. Jest On nowym Człowiekiem, który przekazuje nam swoje nowe człowieczeństwo.

Musimy więc zapytać się, jak odpowiedzieć na tak wielką łaskę. Pozwolić wszakże na zamieszkanie w nas nowości Zmartwychwstałego nie powstrzymuje nas, ale przynagla do stawiania pytań i wybierania możliwie najbardziej franciszkańskich „miejsc” czy „pozycji”.

Mówiąc konkretniej, potwierdzam i na nowo proponuję postawy i opcje, które już dostrzegam w naszym Zakonie, a mianowicie: przyjmować z głębi serca pokój mesjański, pokój ofiarowany przez Zmartwychwstałego; czynić nasze wspólnoty jasnymi przestrzeniami sprawiedliwości i pokoju; modlić się z głębi serca w postawie szczerej wiary; napełniać się bezinteresownością i hojnością, będąc pobudzani przez miłosierdzie Ojca; stawać się „miejscem” prorockim, alternatywnym wobec wszelkiego rodzaju przemocy; czynić nasze wspólnoty i misje „miejscami” zamieszkałymi przez Ewangelię; stawać i opowiadać się po stronie przegranych, wysiedlonych, spragnionych sprawiedliwości i pokoju.

W trudnych czasach nie chodzi o ratowanie samych siebie, ale o ofiarowanie Zbawiciela, świadcząc o Nim przejrzystością własnego życia i działania. Parafrazując pewnego filozofa, proponuję, abyśmy ciągle zadawali sobie pytanie: Jak możemy być poetami w nieszczęsnych czasach?

Serdecznie dziękuję za gesty solidarności całego Zakonu i wielu świeckich wobec współbraci i ludzi dotkniętych agresją wojenną na Ukrainie.

Zachęcam wszystkich braci, aby trwali w miłości Chrystusa, miłości ukrzyżowanej, która odradza się w nadziei.

Szczęśliwych świąt wielkanocnych!

Rzym, Wielkanoc 2022 r.

o. Carlos A. TROVARELLI
Minister generalny

Przejdź do góry strony