Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Adorujmy Pana!

Utworzono: 04-03-2010
Grupa Starszaków, czyli grupa studentów i młodych ludzi, którzy już pracują, zorganizowała, wraz ze swoim opiekunem – o. Tomaszem, Adorację Najświętszego Sakramentu. Ktoś mógłby powiedzieć: I co w tym niezwykłego? Otóż adoracja odbyła się nie w ciągu dnia, tak jak jest już u nas w zwyczaju, ale po wieczornej Mszy Świętej. Tak, by ci, którzy pracują mogli również mieć możliwość zatrzymania się przed Najświętszym Sakramentem.
Adorujmy Pana!
Tak wezwaliśmy podczas niedzielnych ogłoszeń! Zaproszeni byli wszyscy, którzy chcą adorować Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Mówiliśmy:
„Jeśli nie możesz przyjść do kościoła w ciągu dnia, może właśnie ten czas jest dla Ciebie.
Jesteś zmęczony całodzienną pracą i nawałem obowiązków – Przyjdź, a On da Tobie siły i wytchnienie!
On na Ciebie czeka!
To On mówi właśnie do Ciebie te słowa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię
Nie musisz nic mówić, nie musisz się angażować, On chce, byś się wsłuchał w Jego słowo”.
Podczas wspólnej modlitwy prosiliśmy Pana o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ponadto pochyliliśmy się nad Słowem Bożym, przeprowadzając Medytację. W trakcie czuwania, każdy mógł podejść, by otrzymać indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Już dziś zapraszamy na kolejne adoracje i czuwania!
Następne czuwanie odbędzie się w naszym kościele, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, dnia 26 marca 2010 o godz. 19.00.
Z A P R A S Z A M Y   N A   C Z U W A N I E   P R Z Y   K R Z Y Ż U !!!
Następna Adoracja Czwartkowa połączona będzie z Nieszporami, a odbędzie się 8 kwietnia 2010 r. o godz. 19.00!

Przejdź do góry strony