Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Gdańsk: Ewangelie po kaszubsku

Utworzono: 22-09-2010

Chrystus głosił Ewangelię w języku aramejskim, a usłyszeć ją mogli szczęśliwcy, którzy spotkali się z Nauczycielem z Nazaretu. Jednak gdy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie niesieni mocą Ducha Świętego zaczęli głosić Dobrą Nowinę w wielu różnych językach. I tak Słowo o zbawieniu dotarło aż na krańce ziemi. Nie wiemy czy po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie mówili także po kaszubsku (w każdym razie nie wspomina o nim św. Łukasz w Dziejach Apostolskich); jednak wiadomo z całą pewnością, że wiedziony łaską tego samego Ducha Bożego o. Prof. Adam Sikora OFM dał sposobność czytania czterech Ewangelii w tym właśnie języku (nota bene: wcześniej przekładu dokonał pan Eugeniusz Gołąbek, obecny na spotkaniu, jednak o. Adam przełożył Ewangelie z języka oryginału, czego nikt wcześniej nie dokonał). Uroczysta prezentacja właśnie wydanej księgi mieszczącej zapis czterech Ewangelistów nastąpił 20 września 2010 r. o godz. 18.oo w pięknym prezbiterium franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Kaszubsko-Pomorskie oraz Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku, a przybyło na nie wielu znamienitych gości. Minister Prowincjalny Braci Mniejszych Konwentualnych, o. Adam Kalinowski, gospodarz miejsca, podejmował m.in. ks. Prof. Bpa Jana Bernarda Szlagę, Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych o. dr. Filemona Tadeusza Janka OFM z Poznania wraz z dużą grupą współbraci, Prof. Jerzego Tredera, Prof. Brunona Synaka, ks. Mariana Miotk, Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artura Jabłońskiego.

Na początku zebrani wysłuchali kwartetu smyczkowego „Cztery Kolory”, który swoją piękną muzyką wypełnił historyczne wnętrze franciszkańskiej świątyni (wykonał utwór „Dobra Nowina po kaszubsku”). Spotkanie prowadził szef Radia Plus w Gdańsku, Adam Hlebowicz. Przedstawił on gości, a przede wszystkim bohatera wieczoru, o. Prof. Adam. Od tego momentu rozpoczęła się pasjonująca rozmowa, która odsłoniła nam sylwetkę franciszkańskiego biblistę. Giętki język o. Adama odsłaniał kulisy związane z tłumaczeniem biblijnych tekstów na język kaszubski, „język ojczysty” franciszkanina pochodzącego z Wejherowa, który nie tyle przedstawiał nam suche, naukowe fakty ile raczej snuł barwną opowieść. Słuchający dowiedzieli się m.in. o początkach translatorskiej pracy kilkuletniego wówczas Adasia, o jego wrażeniach związanych ze słuchaniem Ewangelii po kaszubsku, o pracy, trudnościach i radościach. Jak zauważył Adam Hlebowicz o. Adam przy całym swym ogromie wiedzy i olbrzymiej pracy, jaką wykonał, pozostał pokornym zakonnikiem, człowiekiem niezwykle uprzejmym i otwartym: wszystkie te cechy są częścią charyzmatu franciszkańskiego. W rozmowie nie zabrakło też innego charakterystycznego rysu duchowości św. Franciszka: radości. Wesołe, dowcipne odpowiedzi o. profesora Adama wywoływały uśmiechy na twarzach zasłuchanych gości.

Do rozmowy włączali się także goście – profesor o. Adama, ks. Prof. Bp Jan  Szlaga czy prof. Jerzy Treder.

Momentem, na który wszyscy czekali, było odczytanie fragmentu Ewangelii. O. Adam odczytał kilkanaście wersetów z Ewangelii wg św. Mateusza o budowaniu domu na skale i piasku – najpierw po grecku (tu dodał, że tremuje się nieco, bowiem od ponad 20 lat nie czytał po grecku przed swym profesorem), a następnie po kaszubsku. Opowiedział także o swych planach oraz o aktualnym tłumaczeniu Księgi Psalmów, a także – ma się rozumieć – o prezentowanym tomie czterech Ewangelii „ Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczonè”. Głos zabrał również Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artur Jabłoński, który uroczyście wręczył świeżo wydaną publikację zacnym gościom (mi.in. ks. Marianowi Miotk, który wraz z pielgrzymami udaje się do Ziemi Świętej i tam właśnie zawiezie Ewangelie po kaszubsku). Gromkie brawa na cześć tłumacza zakończyły oficjalną część spotkania u gdańskich franciszkanów, po którym – przy dźwiękach muzyki kwartetu „Cztery Kolory” o. Prof. Adam Sikora podpisywał przetłumaczony tom Ewangelii. Niezwykłe wnętrze kościoła Świętej Trójcy po raz kolejny otworzyło swe gościnne wnętrze, by przyjąć znamienitych gości i stać się miejscem ważnego wydarzenia.

Przejdź do góry strony