Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Giovani verso Assisi 2015 – relacja

Utworzono: 17-08-2015

W dniach od 2 do 9 sierpnia 2015 r. w Asyżu, mieście św. Franciszka, odbyło się siódme Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Giovani verso Assisi (Młodzi ku Asyżowi).

Tematem spotkania była nadzieja płynąca z Ewangelii: “Nadzieja jest młoda. Przemienieni przez radość Ewangelii”.

W gorących dniach sierpnia młodzi ludzie z wielu krajów, wraz ze swymi duszpasterzami-franciszkanami, odwiedzała miejsca św. Franciszka, przede wszystkim w Asyżu i okolicach oraz w Rzymie. Bogaty program spotkania pozwalał aktywnie włączyć się w przeżywanie franciszkańskiej wspólnoty, liturgii, ciszy, głoszenia dobrej nowiny. Uczestnicy mieli też wystarczająco dużo czasu, by pospacerować po pięknych asyskich uliczkach, pomodlić się w samotności w kościółkach, które niegdyś odwiedzał św. Franciszek czy razem z innymi odkrywać piękno umbryjskich dolin.

Dzień 1 – 2 sierpnia 2015

Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 2 sierpnia w Bazylice Górnej św. Franciszka liturgią, której przewodniczył o. Mauro Gambetti, kustosz Sacro Convento (asyski klasztor). Wszystkich przybyłych powitał o. Simone Tenuti, odpowiedzialny za przygotowanie spotkania. Przedstawił wszystkie grupy w porządku alfabetycznym (według języka włoskiego): Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Kostaryka, Chorwacja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, USA. Do Asyżu przybył także o. Francis z Indii, który mieszka w Szwajcarii, dwóch braci z Burkina Faso oraz siostra z Filipin i z Wietnamu. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 450 osób (w tym niemal 50 franciszkanów). Warto wspomnieć, że najliczniejszą grupę stanowili Polacy (z prowincji krakowskiej i gdańskiej).

W swej homilii o. Mauro podkreślił, że nadzieja jest młoda, ponieważ ma przyszłość, którą jest Jezus. Naszą nadzieją jest obecność Boga w naszej historii, w każdym wydarzeniu, nawet tym najbardziej dramatycznym. Ewangelią, którą rozważał Kustorz były błogosławieństwa z Ewangelii według św. Mateusza.

Po homilii odbyła się niecodzienna procesja. Każda narodowość przygotowała jedno zdanie związane z nadzieją, a także charakterystyczny znak. Przedstawiciele grupy przynosili ów znak do ołtarza, podczas, gdy odczytywane było zdanie o nadziei. Było to swoiste zapoznanie się młodzieży, wieczór zapoznawczy pod okiem Pana Jezusa. I tak przy ołtarzu zobaczyć można było między innymi flagę (Brazylia), specjalną chustę (Portugalia), paczkę yerba mate (Argentyna), koszyk z nasionami słonecznika (Włochy), prośby i podziękowania skierowane do św. Franciszka (Chile), książkę zawierającą wypisane marzenia i nadzieje młodych ludzi, a także strony jeszcze nie zapisane (Hiszpania), mapę Polski z wypisaną myślą św. Jana Pawła II (Polska), świecę (Niemcy).

Po ogłoszeniach, które – jak się okazało później – były jednym z najweselszych punktów spotkania, głównie za sprawą tłumaczy, wszyscy udali się na kolację na plac przed Bazyliką.

Dzień 2 – 3 sierpnia 2015

Uczestnicy Giovani verso Assisi zamieszkali, podobnie jak w czasie poprzednich spotkań, na campingu Fontemaggio, pół godziny drogi od Bazyliki św. Franciszka idąc w górę, w stronę eremu Carceri. Tam też, po śniadaniu, odbyły się modlitwy poranne.

Językiem głównym spotkania był włoski, którym posługiwali się wszyscy tłumacze. Liturgie odbywały się w kilku językach tak, by każda grupa narodowościowa była zaangażowana. Dzięki temu język nie był barierą nie do pokonania.

By pomóc przekraczać bariery związane z językiem zorganizowana została gra zespołowa “Poszukiwanie skarbów”, która rozpoczęła się przed południem, a rozgrywana była w całym mieście. Uczestnicy zostali podzieleni na 19 grup w ten sposób, by w każdej było jak najmniej osób z tego samego kraju. Celem zabawy było odszukanie zaznaczonych na mapie punktów, w których na młodzież czekali bracia dzielący się świadectwem swego powołania i opowiadający o św. Franciszku w jednym z języków używanych na spotkaniu. Młodzież miała za zadanie przetłumaczyć te słowa na inne języki tak, by każda osoba w grupie mogła je zrozumieć. Zwyciężyła ta grupa, która w najkrótszym czasie odwiedziła wszystkie miejsca zaznaczone na mapie.

Po obiedzie młodzież wraz ze swymi duszpasterzami odwiedziła kościółem San Damiano, jedno z najważniejszych miejsc dla duchowości franciszkańskiej.

O godz. 18.oo w asyskiej katedrze św. Rufina odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Dominik, biskup Asyża. W swej homilii ukazał on, że nie tylko cud sprawia, że chleba wystarczy dla wszystkich (Ewangelia opowiadała o cudzie rozmnożenia chleba): potrzeba naszego osobistego zaangażowania i modlitwy, by nasze serce było dostatecznie duże, aby mogło kochać. Eucharystia jest podstawą dawania siebie innym. Biskup Dominik, jako następca biskupa Guido, żyjącego w czasach św. Franciszka, przypomniał, że Biedaczyna z Asyża wyrzekł się dóbr tego świata, by całkowicie należeć do Ojca niebieskiego, a jednocześnie móc ofiarować się drugiemu człowiekowi.

Wieczorem wysłuchano porywającego świadectwa Wyrwanych z Niewoli, polskich raperów, którzy po nawróceniu głoszą chwałę Bożą ukazując moc Jezusa, który daje wolność. Niestety problemy techniczne sprawiły, że nie odbył się zapowiadany koncert zespołu.

Dzień 3 – 4 sierpnia 2015

Tym razem modlitwa poranna odbyła się w Rivotorto, kolejnym ważnym miejscu dla franciszkanów – to tu, wraz z Franciszkiem, zamieszkała pierwsza wspólnota. Po modlitwie bracia pod wodzą br. Andrew (jednego z organizatorów całego spotkania) przedstawili krótką scenę ukazującą powstanie zakonu franciszkańskiego. Widzowie nagrodzili żwawych zakonników gromkimi brawami. Wysłuchano też historii tego niezwykłego miejsca. Kolejnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył o. Miljenko Hontić, odpowiedzialny za spotkanie z ramienia Kurii Generalnej. Tłumaczył, że nadzieja polega na odkrywaniu niesamowitego planu, jaki Bóg przygotował dla każdego na całe życie i każdego dnia. Nasza nadzieja pozostaje wciąż młoda, ponieważ nie przestaje być odnawiana przez Jezusa. O. Miljenko wskazał na obraz z Ewangelii z dnia, kiedy to Piotr kroczy po falach do Jezusa.

Po obiedzie wszyscy wyruszli autokarami do Rzymu, gdzie przez kolejne dni miało przebiegać spotkanie.

Po przybyciu do Seraphicum, franciszkańskiego domu studiów w Rzymie, młodzież – już wcześniej podzielona na dwie grupy – udała się do swych zajęć. Pierwsza grupa wyruszła do miasta, by posługiwać ubogim. Druga grupa zjadła kolację, a po niej modliła się adorując Najświętszy Sakrament i słuchając świadectwa br. Jack’a z Australii (który pracuje w Belgii).

Dzień 4 – 5 sierpnia 2015

Czwarty dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, a to z racji spotkania z papieżem Franciszkiem.Po śniadaniu (po godz. 5) wszyscy wyruszyli w kierunku Watykanu. Po długim oczekiwaniu młodzież znalazła się w końcu w auli Pawła VI, by wziąć udział w audiencji. Papież Franciszek pozdrowił uczestników spotkania Giovani verso Assisi, a do tego dziesięć osób miało tę radość, by spotkać się z papieżem osobiście. Po tych wspaniałych przeżyciach młodzież wyruszyła na zwiedzanie Rzymu.

Wieczorem w Bazylice Świętych Apostołów (przy której znajduje się franciszkańska Kuria Generalna) odbyła się Msza św., której przewodniczył o. Maurizio de Paolo, który wygłosił też słowo. Ukazał Maryję jako na wzór prawdziwej wiary. To właśnie jest fundamentem naszej nadziei, jak podkreślił: Słowo Boga, Słowo, które mówi o miłości i miłosierdziu. W obliczu naszej Matki, Maryi, możemy dostrzec delikatność Boga Ojca.

Dzień 5 – 6 sierpnia 2015

Czwartek to ostatni dzień wizyty w Rzymie. Grupa, która posługiwała ubogim udała się po śniadaniu na zwiedzanie Bazyliki św. Pawła, zaś pozostali ruszyli na rzymskie ulice, by tam ewangelizować. Podzieleni oni zostali na dziewięć grup, które w różnych miejscach Rzymu śpiewały, tańczyły, grały i dzieliły się swym doświadczeniem Boga. Jak się później okazało ta uliczna ewangelizacja była jedną z rzeczy, które najmocniej zapadły w serca uczestników spotkania Giovani verso Assisi.

O godz. 15.oo, w przyległym do Seraphicum opactwie trapistów Tre Fontane, gdzie według tradycji śmierć męczeńską poniósł św. Paweł, odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył Wikariusz Zakonu, o. Jerzy Norel, który zaprosił wszystkich do wstąpienia na Górę Tabor, by towarzyszyć Jezusowi, który ukazał swą chwałę. O. Jerzy podkreślił, że przemienienie możliwe jest tylko na drodze krzyża. Idąc tym tropem odkrywa się, że do chwały zmartwychwstania można dojść jedynie poprzez cierpienie i śmierć. Górą Tabor dla wierzących jest Eucharystia.

Po Mszy św. uczestnicy wyruszli autokarami do Asyża. Wieczorem rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała całą noc, aż do rana.

Dzień 6 – 7 sierpnia 2015

Ten dzień stał pod znakiem warsztatów. Organizatorzy spotkania przygotowali sporo propozycji, z przeróżnych dziedzin tak, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak można było wziąć udział w warsztatach dotyczących modlitwy, poezji, muzyki liturgicznej, robienia różańców, frisbee, lectio divina, dziennikarstwa oraz mediów. Spotkania odbywały się do południa, zaś po obiedzie można było w swych grupach narodowych zwiedzać Asyż i okolice.

O 19.30 w Górnej Bazylice św. Franciszka odbyła się liturgia pokutna, której przewodniczył o. Francesco Cocco. W swym kazaniu, które młodzież zgodnie okrzyknęła najlepszym podczas całego spotkania, ukazał postaci z czytań: Abrama i Zacheusza, jako przykłady szukania Boga i jednocześnie wielkiej miłości i cierpliwości Stwórcy, który szuka swego stworzenia.

Grafika: Giovani verso Assisi 2015 – relacja

Dzień 7 – 8 sierpnia 2015

W sobotę, przedostatni dzień spotkania, grupy organizowały same czas do południa, przeznaczając go głównie na modlitwę przy grobie św. Franciszka i w innych miejscach w Asyżu. O godz. 15.45 w katedrze św. Rufina odbyło się podsumowanie spotkania w formie krótkich scenek zagranych przez braci. Jak zwykle radość i świetne pomysły braci wzbudziły wielki entuzjazm wśród młodzieży.

O godz. 18.oo w Górnej Bazylice odprawiona została Msza św., której przewodniczył o. Gianni Cappelletto. Po Eucharystii i kolacji wszyscy zebrali się na placu przed Bazyliką Górną na wieczorze braterskim, podczas którego każda grupa przedstawiła krótki program. Można było zobaczyć zatem tradycyjne stroje z różnych stron świata, niezwykłe tańce, posłuchać pieśni charakterystycznych dla danych narodów, a przede wszystkim spędzić czas wspólnie z franciszkańskimi przyjaciółmi.

Świętowanie trwało do późna, ale nikt nie czuł się ani znudzony, ani zmęczony. Co prawda w tych dniach upały dawały się mocno we znaki, jednak piękne wrażenia były mocniejsze, stąd mimo trudów młodzież przeżywała kolejne dni z radością.

Dzień 8 – 9 sierpnia 2015

Spotkanie w Asyżu dobiegło końca – ostatnim punktem była Msza św. w Bazylice Dolnej, której przewodniczył Minister Generalny o. Marco Tasca. Przypomniał on, że narzekanie i widzenie samych minusów i błędów jest znakiem braku nadziei. Trzeba zatem uczyć się wdzięczności i dostrzegać Boże dary każdego dnia.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał specjalny prezent – frisbee z logo spotkania, a to po to, by przypomnieć, że nadzieja unosi się wysoko i umie latać. Po drugie zaś do gry potrzeba przynajmniej dwóch osób, a więc już wspólnoty, do której zaprosił wszystkich Pan Jezus.

Główny odpowiedzialny za spotkanie, o. Simone, podziękował wszystkim za obecność, za aktywny udział w spotkaniu, za wszelką pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu  go, a także tym, którzy będą pracować jeszcze po zakończeniu. Szczególne podziękowania skierował do wolontariuszy, którzy bez wytchnienia wspierali na każdym kroku uczestników spotkania.

Na koniec bracia udali się do grobu św. Franciszka, by podziękować za spotkanie, prosić o jego dobre owoce i zanieść modlitwy, które przekazały osoby na ulicach Rzymu, podczas ewangelizacji.

Wspomnieć trzeba koniecznie o świetnej oprawie muzycznej, o którą troszczyła się schola złożona z uczestników, pod wodzą o. Aniello Stoia, proboszcza parafii Świętych Apostołów z Rzymu i o. Gennaro Becchimanzi.

Uczestnicy spotkania podkreślali bardzo dobrze ułożony program, ciekawe propozycje, dobrze zorganizowany czas i przede wszystkim same piękno franciszkańskich miejsc. Z pewnością oczekiwać będą kolejnego, które jednak odbędzie się dopiero za trzy lata… Warto wspomnieć, że w tym roku w Asyżu było kilkunastu uczestników spotkania z roku 2009.

Odpowiedzialnym za grupę prawie pięćdziesięciu osób z prowincji św. Maksymiliana był o. Marek Dopieralski, którego wspierał o. Łukasz Śliwiński.

Przejdź do góry strony