Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Kapituła FZŚ w Ostródzie

Utworzono: 08-06-2011

W dniach 3-4 czerwca 2011 r. w Ostródzie miała miejsce wizytacja i kapituła wyborcza regionu olsztyńskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Brała w niej udział delegatka Przełożonej Narodowej FZŚ s. Emilia Nogaj oraz Asystent Narodowy FZŚ o. Marian Jarząbek OFMConv. Podczas Mszy św. Słowo Boże wygłosił Wikariusz Prowincjalny Prowincji św. Maksymiliana o. Mariusz Fałkowski OFMConv. Katechezy i spotkania modlitewne prowadzili również asystenci z naszego regionu o. Zenon Garus OFMConv oraz o. Wojciech Gwiazda OFMConv. Delegaci ze wszystkich Wspólnot wybierali Radę Regionu, w skład której należy nowa Przełozona Regionu Olsztyńskiego siostra Halina Wihowska oraz z-ca siostra Barbara Teodorowicz.

Rada Regionu Olsztyńskiego wybrała za patrona swego regionu bł. Jana Pawła II.

fr. Rafał FZŚ

Przejdź do góry strony