Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Kapituła Generalna: audiencja u Benedykta XVI

Utworzono: 11-02-2013

Fr. Marco Tasca OFMConv, ponownie wybrany na urząd Ministra generalnego Zakonu, wraz z delegatami 200. Kapituły generalnej dotarł 6 lutego 2013 r. do Watykanu, aby wraz z innymi pielgrzymami z całego świata, wziąć udział w środowej audiencji ogólnej u Ojca Świętego. Wszystko to po śladach Franciszka, rozkochanego w Kościele.

Delegaci kapitulni wyruszyli z Asyżu o godz. 6.00. W czasie podróży towarzyszyły im i wiatr i deszcz; mimo tego zgodnie z rozkładem jazdy dotarli do Watykanu i przed godz. 10.00 zajęli już wyznaczone im miejsca w auli Pawła VI: znaleźli się w pierwszych rzędach tuż za biskupami, wśród których byli również niektórzy z naszych dawnych współbraci (jutro odwiedzą nas w Asyżu).

Ojciec Święty został gorąco przywitany oklas­ka­mi około godz. 10.30, gdy tylko po­ja­wił się w auli. Swoją dzisiejszą katechezę po­świę­cił Bogu Stwórcy, mówiąc przy okazji o god­no­ści czło­wie­ka, który został stworzony na obraz Boga oraz o grzechu pier­wo­ro­dnym i od­ku­pieniu.

Kierując słowa powitania do pielgrzymów Papież pozdrowił także nas, franciszkanów:

Kieruję bardzo ser­deczne po­zdro­wie­nia do Braci Mniejszych Kon­wen­tualnych, którzy cele­bru­ją swoją 200. Ka­pi­tułę gene­ralną. Drodzy bra­cia, świadczcie przed współ­czesnymi ludźmi o pię­knie na­śla­do­wania Ewangelii w pro­sto­cie i braterstwie”.

Po błogosławieństwie Ojca Świętego Minister generalny, jako przedstawiciel wszystkich braci konwentualnych podszedł do Papieża, aby przekazać mu znak miłości i synowskiego posłuszeństwa tak swojego, jak i wszystkich braci w Zakonie. Ojciec generał przekazał Ojcu Świętemu krucyfiks ręcznie malowany znak upodobnienia Ojca naszego Franciszka do Chrystusa.

Po audiencji bracia przejechali do Międzynarodowego Kolegium Św. Bonawentury (Seraphicum); tym razem w podróży towarzyszyło im wspaniałe słońce.

fr. Alessandro Ratti OFMConv
tłum. fr. Ryszard Wróbel OFMConv

za: www.capgenofmconv2013.info

Przejdź do góry strony