Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Konferencja CEO w Łagiewnikach

Utworzono: 05-10-2010

W dniach 21-27 września w Łodzi-Łagiewnikach odbyło się doroczne posiedzenie Konferencji Prowincjałów i Kustoszów Zakonu Franciszkanów (OFMConv) z Europy Wschodniej (CEO). W tym roku w spotkaniu wzięli również udział generał zakonu o. Marco Tasca i jego asystenci z Rzymu.

Oczekiwaniem zarządu generalnego zakonu było, aby dyskusja w pierwszym rzędzie skoncentrowała się na sprawach formacji oraz misji. W kwestii formacji (początkowej i ciągłej) przedstawiono aktualne sprawy charakterystyczne dla poszczególnych jej etapów oraz dyskutowano o duszpasterstwie powołaniowym.

Podjęto próbę odpowiedzi na pytania jakie wyzwania stoją przed formatorami i przełożonymi? Jak oceniany jest stan życia zakonnego w domach formacyjnych i we wspólnotach klasztornych? Jakie są plany na przyszłość wynikające z obecnej sytuacji? Jakie są nadzieje na przyszłość lub jakie przewidywane są trudności?

W dyskusji uwzględniono również problematykę odejść z zakonu. Pytano o ich przyczyny i sposoby przeciwdziałania? Czy i w jaki sposób próbuje się przeciwdziałać postawom „braku zaangażowania” u braci pozostających w zakonie?

W kwestiach związanych z działalnością misyjną przełożeni pytali, czy i w jaki sposób zaangażowanie misyjne wzbogaca życie we wspólnotach i działania duszpasterskie? Jak swoją sytuację oceniają misjonarze, pracujący na terenie w krajach konferencji i poza nimi?

Trzecim tematem, który wzbudził szczególne zainteresowanie zarządu generalnego była 70. rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbego i związane z tym faktem obchody.

Wyżsi przełożeni z CEO podjęli także z definitorium generalnym dyskusję o współpracy na poziomie CEO. Rozmawiano również m.in. o dialogu międzyreligijnym, ekumenizmie, inicjatywach podejmowanych w „duchu Asyżu” (np. „Asyż w Gdańsku” czy też „spotkania” z islamem i innymi religiami w Uzbekistanie czy Kazachstanie) i o Kapitule Namiotów dla braci na formacji początkowej, która odbędzie się w Asyżu w roku 2012.

Zgromadzeni na spotkaniu w Łodzi wysłuchali referatu o. Kazimierza Malinowskiego (byłego prowincjała i przewodniczącego CEO w latach 2000-2004), który mówił o życiu Kościoła i zakonu na terenach Europy środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły w tym regionie po roku 1989.

Po referacie pokazano multimedialną prezentacje wszystkich jurysdykcji CEO, ukazująca aktualny stan prowincji, kustodii i delegatur oraz formy działalności, w jakie dziś się angażują.

Ponadto w pierwszym dniu spotkania Konferencji CEO z zarządem generalnym miało miejsce m.in. wystąpienie ekonoma generalnego o. Giorgio Silvestri, w którym uczestniczyli również ekonomowie poszczególnych jurysdykcji.

Konferencję CEO tworzą wyżsi przełożeni trzech polskich prowincji (krakowskiej, warszawskiej, gdańskiej), prowincji czeskiej, węgierskiej, kustodii generalnej w Rosji, kustodii prowincjalnej na Słowacji oraz delegaci prowincjalni z delegatur na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Uzbekistanie, a także (od roku 2009 – przyp. red.) delegat misji generalnej w Kazachstanie.

za: franciszkanie.pl

Relacja ze spotkania na Franciszkanie TV
(relacja Ministra Prowincjalnego o. Adama Kalinowskiego
oraz wypowiedź Ministra Generalnego o. Marco Tasca i Wikariusza Generalnego o. Jerzego Norela)

Przejdź do góry strony