Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Lębork: Rok Jakubowy czas zacząć

Utworzono: 18-02-2010

Od 12 lat Lębork ma swojego patrona w osobie św. Jakuba Apostoła. W tym roku do miasta przybyły jego relikwie. Ma to związek z rozpoczętym Rokiem Jakubowym. Jest on ogłaszany wówczas, gdy liturgiczne wspomnienie Św. Jakuba Apostoła (25 lipca) przypada w niedziele.

W niedzielę 14 lutego br. uroczyście rozpoczęliśmy Rok Jakubowy w naszej parafii i w naszym mieście. Tego dnia zebrało się lokalne duchowieństwo oraz wierni, by pod przewodnictwem ks. Infułata Stanisława Grunta szukać orędownictwa świętego patrona. W Diecezji Pelplińskiej, rozpoczął ks. Grunt, mamy dziewięć parafii p.w. Świętego Apostoła: w Łebie, Człuchowie, Lubichowie, Ostrowite, Dzierżążnie, Tucholi, Łubieniu Wielkim, Niewieścinie oraz tą w Lęborku.

Świątynia ta jest szczególnym miejscem, bo jest sędziwa wiekiem i wspaniała wyglądem oraz bogata obecnością wiernych, którzy wierzą Bogu i postępują sprawiedliwie. Świątynię tę zawdzięczamy fundacji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Heinricha Dusemer von Arfberg. Budowę zakończono w roku 1343.

To wspaniała historia, która przez stulecia i wieki służyła naszym przodkom w wierze, a św. Jakub był ciągle ich Patronem – tymi słowami rozpoczął homilię ks. infułat Stanisław Grunt.

W tym roku lęborska świątynia staraniem duszpasterzy – franciszkanów, otrzymała z Watykanu Relikwie Świętego Apostoła. Zostaną one uroczyście wprowadzone do naszej świątyni podczas tegorocznych uroczystości odpustowych 25 lipca 2010 r., którym przewodniczyć będzie Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga. Uroczystości transmitowane będą przez TV Polonia.

W Roku Jakubowym przybędą do naszej świątyni dwie pielgrzymki: 24 kwietnia – Powiatowa Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych oraz 26 września – Pierwsza Wojewódzka Pielgrzymka Związku Pszczelarzy, gromadząca ok. 1000 uczestników.

W tradycję wpisała się Franciszkańska Pielgrzymka Rowerowa „od Jakuba do Jakuba”, która co roku w liczbie ok. 50 uczestników wyrusza w przeddzień uroczystości odpustowych z naszej świątyni do kościoła w Łebie, której również patronuje święty Jakub. Natomiast w sam dzień uroczystości odpustowych (25 lipca) do świątyni pielgrzymują w uroczystym korowodzie lęborczanie oraz wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają na uroczystości .

Święty Jakub Apostoł został ustanowiony Patronem Lęborka dekretem Biskupa diecezjalnego Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z 22 czerwca 1998 roku. Uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpiło podczas uroczystości odpustowych na Placu Pokoju w dniu 26 lipca 1998 roku w obecności 4 biskupów,  wicepremiera rządu oraz wielu tysięcy mieszkańców Lęborka i licznych gości.

Pomysł ustanowienia św. Jakuba Apostoła patronem miasta Lęborka zgłosił o. Wiesław Przybysz, ówczesny proboszcz parafii. Pomysł narodził się w 1996 roku na bazie obserwacji ogromnego zainteresowania i przychylnego przyjęcia I Jarmarku Odpustowego św. Jakuba.

Nawiązując do tradycji średniowiecznych w 1996 roku franciszkanie z proboszczem o. Leszkiem Klekociukiem oraz liczna grupa entuzjastów – społeczników postanowiła wyjść z odpustem poza mury kościoła, na ulice i place miasta. Pojawili się artyści ludowi, kramiki handlowe, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych, uznani piosenkarze – i to wszystko przygotowane oddolnie, społecznie, co bardzo zintegrowało również samych organizatorów.

Ustanowienie Patrona Miasta w zamyśle inicjatorów miało być czynnikiem jednoczącym ludzi. Inicjatorzy uważali, że miasto, podobnie jak osoby, szkoły, narody i państwa, powinno również posiadać swojego patrona, wokół którego powstaje doroczne święto społeczności miasta.

Patron miał, nadal ma – jest to przesłanie aktualne na przyszłe lata – integrować różne aspekty życia lęborczan, łączyć ich ze sobą. Wciąż aktualne jest hasło pierwszych Jarmarków –„Jedność w różnorodności”. A Lębork jest wielokulturowy, wielowyznaniowy, ludzie mają zróżnicowany status materialny, wciąż wielu jest poszukujących pracę.

Społeczność Lęborka wprost entuzjastycznie zaakceptowała pomysł ustanowienia Patrona, zarówno poszczególni ludzie – zebrano ponad 2 tys. podpisów, jak i wszystkie organizacje polityczne i znaczące organizacje społeczne, tak samo proboszczowie wszystkich pozostałych 5 parafii.

Po jednoznacznym  wypowiedzeniu  się społeczności lęborskiej za ustanowieniem patronatu Św. Jakuba Apostoła nad miastem, dnia  16 kwietnia 1998 roku Rada Miejska w Lęborku przyjęła jednogłośnie stanowisko, z prośbą do Biskupa Diecezjalnego, aby św. Jakub Apostoł został ustanowiony patronem miasta.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga, przychylając się do wniosku Rady Miejskiej, popartego pozytywnymi opiniami mieszkańców miasta, organizacji społecznych i partii politycznych w dniu 22 czerwca 1998 roku podpisał Dekret stwierdzający, że od dnia jego publicznego ogłoszenia św. Jakub Apostoł będzie Patronem Lęborka.

Od marca 1998 roku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zaczęto odprawiać Mszę świętą za przyczyną św. Jakuba Ap. patrona Lęborka w intencji społeczności lęborskiej oraz wszystkich dla których kult Św. Jakuba Apostoła jest bliski.

Święty Jakub stał się duchowym darem dla  parafii, dla miasta i jego mieszkańców. Świątynia p.w. Św. Jakuba Apostoła jest miejscem korzystania z daru Sakramentu Pokuty bardzo dużej ilości wiernych nie tylko z Lęborka, ale także i dalekich okolic.

Jakie przesłanie chce przekazać nam nasz wspaniały i szlachetny Patron Św. Jakub Apostoł? Chce nas pouczyć, że jesteśmy przeznaczeni do służby naszym siostrom i braciom. W tym się streszcza cała zawartość naszego chrześcijańskiego posłannictwa – powiedział w homilii podczas niedzielnych uroczystości ks. infułat Stanisław Grunt.

Przejdź do góry strony