Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Medal św. Wojciecha dla o. Tomasza Janka

Utworzono: 18-06-2009

Olimpijczyk Leszek Blanik, franciszkanin o. Tomasz Jank, rysownik Zbigniew Jujka i dyrektor gdańskiego Muzeum Historycznego Adam Koperkiewicz znaleźli się wśród nagrodzonych Medalami św. Wojciecha i księcia Mściwoja II. To najwyższe – obok honorowego obywatelstwa – wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta Gdańska wręczono we wtorek podczas uroczystej sesji radnych w Dworze Artusa.

We wtorek, 16 czerwca już przed godziną 17.00 Dwór Artusa w Gdańsku na Długim Targu wypełnił się po brzegi. W przepięknie odrestaurowanej Auli zebrała się Rada Miejska pod przewodnictwem pana Bogdana Oleszka, z prezydentem Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem, Kapituła Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Młynarczyka, celem wręczenia Medali dla zasłużonych dla miasta Gdańska i rozsławiających nasze miasto w Polsce, w Europie i na świecie. Pośród śpiewu i muzyki chóru Capella Gedanensis zostali wprowadzeni nominowani do odebrania tychże medali: Leszek Blanik (sportowiec – za wybitne osiągnięcia sportowe, w tym złoty medal olimpijski), o. Tomasz Jank, Zbigniew Jujka (rysownik – za wybitną w skali międzynarodowej działalność na polu dowcipu rysunkowego), Adam Koperkiewicz (dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za wieloletnie kierowanie placówką i działania na rzecz utrzymania gdańskich zabytków), Forum Dialogu Gdański Aeropag (projekt społeczny zainicjowany przez księży Witolda Bocka i Krzysztofa Niedałtowskiego. Debaty publiczne w ramach tego projektu odbywają się w Gdańsku od 2000 roku).

Medale Mściwoja II przyznano: prezesowi zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowej Zbigniewowi Canowieckiemu, dokumentującym rozwój Gdańska fotografom Maciejowi Kosycarzowi i pośmiertnie jego ojcu Zbigniewowi, prawnikowi i sędziemu Trybunału Stanu Romanowi Nowosielskiemu (za walkę o naprawę krzywd wyrządzonych przez władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza), biegaczowi Marianowi Parusińskiemu (za upowszechnianie kultury fizycznej).

Wyróżnienia otrzymali także gdański piekarz i cukiernik Grzegorz Pellowski oraz bursztyniarz i społecznik Zbigniew Strzelczyk. Nagrodzona została także organizacja pozarządowa Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej za działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka.

Był to też szczególny dzień dla wspólnoty franciszkanów w Gdańsku, ale także dla całej Prowincji, ponieważ wśród nominowanych był nasz współbrat, o. Tomasz Jank. W mowie laudacyjnej usłyszeliśmy o zasługach o. Tomasza w rewitalizacji kompleksu kościelno – klasztornego Świętej Trójcy, stalli w prezbiterium, renowacji organów w naszym kościele i jego zasługach w dziedzinie konserwacji i ochrony zabytków. W trakcie wręczania medalu dla franciszkanina podkreślone zostało wyraźnie, że to wyróżnienie przypadło w roku Jubileuszu zakonu – 800 lat od początu charyzmatu franciszkańskiego.

O. Tomaszowi życzymy wielu sukcesów w tej dziedzinie w której, oprócz oczywiście tego co jest związane z kapłaństwem i życiem zakonnym, jest specjalistą: niechaj gotyckie mury Świętej Trójcy w Gdańsku nabierają – dzięki jego wysiłkom – pierwotnego wyglądu i świetności.

W kapitule medali św. Wojciecha i Mściwoja II, ustalającej co roku, w sposób jednomyślny, listę laureatów, zasiadają m.in. znawca historii Gdańska dr Andrzej Januszajtis, literaturoznawca prof. Edmund Kotarski, arcybiskup Tadeusz Gocłowski oraz aktorka Halina Winiarska-Kiszkis.

Medale są honorowymi odznaczeniami Rady Miasta Gdańska przyznawanymi za wybitne zasługi na rzecz miasta. Wykonane w srebrze medale otrzymują osoby prywatne, instytucje bądź organizacje, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju jak i na świecie. Kapituła nagradza osoby, które podejmują wszelkie publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale otrzymują osoby wyróżniające się poprzez swoją pracę bądź zainteresowania, które swoim działaniem wyrastają ponad przeciętność. Działania dostrzegane i nagradzane przez Kapitułę dotyczą wszystkich dziedzin życia: kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki. Przyznaje je dziewięcioosobowa Kapituła powoływana na 4 lata przez Radę Miasta Gdańska. Regulamin przyznawania medali mówi, że każdego roku Kapituła może przyznać maksymalnie 6 medali św. Wojciecha oraz 12 medali księcia Mściwoja II. Pierwsze medale Rada Miasta Gdańska przyznała w 1997 r. Do tej pory przyznano 55 Medali św. Wojciecha oraz 101 Medali Mściwoja II. (za: www.gdansk.pl)

Zobacz stronę gdańskich franciszkanów

Przejdź do góry strony