Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nabożeństwo ekumeniczne w Ostródzie

Utworzono: 17-01-2019

Dzień przed rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 17 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w kościele św. Franciszka odbyło się pierwsze w tym roku w Ostródzie nabożeństwo ekumeniczne.

Modlitwie przewodniczył proboszcz o. Robert Wołyniec, zaś kazanie wygłosił ks. Waldemar Eggert, proboszcz metodystycznej parafii Łaski Bożej w Ostródzie, Superintendent Okręgu Mazurskiego. W nabożeństwie udział wzięli także: Pastor Zbigniew Chojnacki, Przewodniczący Ostródzkiego Forum Jedności Chrześcijan (Kościół Chrystusowy), ks. Zbigniew Reichelt (Kościół ewangelicko-metodystyczny), ks. Prałat Roman Wiśniowiecki, dziekan dekanatu Ostróda II – Zachód, ks. Kanonik Andrzej Ciućkowski, wicedziekan dekanatu Ostróda I – Wschód, proboszcz par. Św. Moniki w Kajkowie, a także cała ostródzka wspólnota – br. Wincenty Masel, o. Kazimierz Brzozowski, o. Mateusz Stachowski oraz wierni różnych wyznań.

Pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,18-20), które przyjęła Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną i Konferencją Episkopatu Polski podczas dwudniowych obrad, które odbyły się 28 – 29 września na Świętym Krzyżu, od 18 do 25 stycznia odbywać się będzie kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólnym spotkaniom w każdym dniu będą towarzyszyć słowa nawiązujące do tegorocznego hasła wydarzenia. Kolejno będą to słowa: „Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewysychający potok (Am 5,24), Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie” (Mt 5,37), Pan jest łaskawy i miłosierny (Ps 145,8), Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie (Hbr 13,5), Zwiastować ubogim Dobrą Nowinę (Łk, 4,18), Imię Jego: Pan Zastępów (Jr 10,16), O kobieto, wielka jest twoja wiara (Mt 15,28) oraz Pan jest moim światłem i moim zbawieniem (Ps 27,1).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan po raz pierwszy zorganizowano ponad sto lat temu, w 1908 roku. Pomocą dla organizatorów poszczególnych wydarzeń ekumenicznych są co roku materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami i propozycjami liturgii nabożeństw. Od 1975 r. są one przygotowywane przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. W tym roku opracowali je chrześcijanie z Indonezji. Teksty zostały ostatecznie zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła rzymskokatolickiego. Autorzy materiałów zachęcają, by korzystać z nich nie tylko w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale przez cały rok.

opr. na podstawie episkopat.pl

Przejdź do góry strony