Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Nowy przewodniczący CEO

Utworzono: 26-10-2016

W dniach 17-22 października 2016 r. w Moskwie odbyła się sesja Konferencji Ministrów Prowincjalnych i Kustoszów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) należących do Konferencji Europy Wschodniej (CEO).

W obradach uczestniczyli: asystent generalny CEO – fr. Jacek Ciupiński; przewodniczący CEO, minister prowincjalny prowincji warszawskiej – fr. Wiesław Pyzio; wikariusz prowincji krakowskiej – fr. Mariusz Kozioł; minister prowincjalny prowincji gdańskiej – fr. Jan Maciejowski; prowincjał prowincji węgierskiej – fr. Kalna Zsolt; minister prowincjalny prowincji czeskiej – fr. Stanisław Gryń; kustosz kustodii rosyjskiej – fr. Nikolay Dubinin; kustosz kustodii słowackiej – fr. Tomáš Lesňák; delegat prowincjalny w Bułgarii – fr. Jarosław Bartkiewicz; delegat prowincjalny w Uzbekistanie – fr. Piotr Kawa; przełożony misji w Kazachstanie – fr. Miha Benedikt Majetič; sekretarz CEO – fr. Wiesław Chabros.

Bracia zebrani na konferencji CEO podzielili się aktualnymi informacjami z jurysdykcji oraz bieżącymi tematami istotnymi dla tej części Zakonu.

Nowym przewodniczącym CEO na lata 2016-2020 został wybrany fr. Jan Maciejowski, minister prowincjalny prowincji gdańskiej; wiceprzewodniczącym – fr. Tomáš Lesňák, kustosz kustodii słowackiej; sekretarzem – fr. Leszek Łuczkanin z prowincji gdańskiej.

Fr. Wiesław Chabros OFMConv, ustępujący sekretarz konferencji CEO
za: ofmconv.net

Przejdź do góry strony