Skocz do głównej treści strony
Prowincja

O. Jan Maciejowski nowym Wikariuszem Zakonu

Utworzono: 27-05-2019

Podczas 202. Kapituły generalnej zwyczajnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w dniu 27 maja 2019 r. na Wikariusza Generalnego został wybrany Polak o. Jan Maciejowski. 

Ojciec Jan Maciejowski urodził się w dniu 25 stycznia 1970 r. w Żywcu. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpił w 1989 r. Profesję wieczystą złożył w dniu 4 października 1994 roku w Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i obronie pracy magisterskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskał w 1996 roku tytuł magistra teologii.

Po święceniach pracował jako katecheta w Gdyni, a po roku został socjuszem nowicjatu franciszkańskiego w Gnieźnie. W październiku 1998 r. podjął studia z duchowości franciszkańskiej na Fakultecie Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie, wieńcząc je zdobyciem licencjatu z duchowości chrystocentrycznej franciszkańskiej, a następnie stopnia doktora. Na V Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 2000 został wybrany magistrem nowicjatu. Funkcję magistra nowicjatu w Gnieźnie pełnił przez cztery lata. Na VI Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 2004 został wybrany gwardianem klasztoru w Gdyni. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje. Od lipca 2004 r. był również proboszczem parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni. W roku 2007 przez arcybiskupa gdańskiego został mianowany kapelanem drużyny piłkarskiej ekstraklasy Arka Gdynia, którą pełnił do 2012 roku. Na VII Kapitule Zwyczajnej w roku 2008 został wybrany asystentem prowincjalnym oraz ponownie gwardianem klasztoru i proboszczem parafii w Gdyni. W roku 2012 został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego na pierwszą kadencję, a następnie w 2016 r. na drugą kadencję.

W latach 2014-2017 był przewodniczącym Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. Od roku 2015 jest członkiem Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W roku 2016 został przewodniczącym Federacji Europy Środkowo Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Obecnie Zakon liczy 3995 braci: 84 nowicjuszy, 480 braci o ślubach prostych, 554 – o ślubach uroczystych, 76 diakonów (w tym 9 stałych), 2777 kapłanów, 24 biskupów. Bracia są obecni w 68 krajach, żyją i pracują w 608 wspólnotach rozmieszczonych w 28 prowincjach, 20 kustodiach, 22 delegaturach i 7 misjach.

Przejdź do góry strony