Skocz do głównej treści strony
Prowincja

o. Jan przewodniczącym Konferencji Prowincjałów

Utworzono: 03-06-2014

Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich ma nowego przewodniczącego. Został nim wyższy przełożony z Gdańska o. Jan Maciejowski OFMConv.

Wyboru dokonano 3 czerwca w Prowincjałacie Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu.

Zastępcą przewodniczącego został prowincjał z Wrocławia o. Alan Brzyski OFM, a sekretarzem o. Leszek Łuczkanin z Gdańska, na co dzień wikariusz i sekretarz gdańskiej prowincji franciszkanów.

Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich powstała jako odpowiedź na potrzebę współpracy między poszczególnymi prowincjami franciszkańskimi w Polsce.

Franciszkanie w Polsce, to trzy rodziny zakonne: Zakon Braci Mniejszych (OFM) – pięć prowincji zakonnych, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) – trzy prowincje i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap) – dwie prowincje. Sesje plenarne Konferencji odbywają się dwa razy w roku.

O. Jan Maciejowski urodził się 25 stycznia 1970 r. w Żywcu. Wstąpił do Zakonu w 1989 r. Śluby wieczyste złożył 4 października 1994 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i obronie pracy magisterskiej na KUL-u w Lublinie uzyskał w 1996 roku tytuł magistra teologii. Od lipca 1996 r. do września 1997 r. pracował jako duszpasterz w Gdyni, a od września 1997 r. do lipca 1998 r. w Gnieźnie. W październiku 1998 r. podjął studia z duchowości franciszkańskiej na Fakultecie Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie, wieńcząc je zdobyciem licencjatu z duchowości chrystocentrycznej franciszkańskiej. W roku 2000 został wybrany magistrem nowicjatu w Gnieźnie. Funkcję tę pełnił przez cztery lata. W roku 2004 został wybrany gwardianem klasztoru w Gdyni. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje. Od lipca 2004 r. był również proboszczem parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni. W roku 2008 został wybrany asystentem prowincjalnym oraz ponownie gwardianem klasztoru w Gdyni. 26 marca 2012 r. został wybrany V Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. W 2012 r. uzyskał stopień doktora za pracę „Sequela Christi jako fundamentalna wartość charyzmatu franciszkańskiego w przemówieniach papieży posoborowych skierowanych do I Zakonu Franciszkańskiego”.

jms
za: franciszkanie.pl

Przejdź do góry strony