Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Ostróda: ulica św. Maksymiliana

Utworzono: 09-05-2017

W Ostródzie, przy franciszkańskim klasztorze, nadano ulicy nazwę św. Maksymiliana Marii Kolbego. Odsłonięcia tabliczki dokonał Minister Prowincjalny o. Jan Maciejowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Bera.

Wydarzenie to wpisało się w Zjazd Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej (przy ostródzkim klasztorze franciszkanów znajduje się Centrum MI) zorganizowany w setną rocznicę założenia stowarzyszenia. Zjazd odbył się 6 maja 2017 r. Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się procesyjnie ulicą Franciszkańską do miejsca, gdzie nastąpiło nadanie imienia ulicy św. Maksymiliana. Prowincjał o. Jan pomodlił się za mieszkańców, za miasto, pobłogosławił nową tabliczkę z nazwą ulicy i podziękował za dobrą współpracę franciszkańskich duszpasterzy i władz miejskich oraz mieszkańców Ostródy.

UCHWAŁA Nr XXVIII/184//2016 Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany części nazwy ulicy na terenie miasta Ostróda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla części ulicy Witkacego, usytuowanej w Ostródzie na odcinku od granicy wspólnej działek nr 69 i 52/14 do ul. Jana Chomki zmienia się nazwę na św. Maksymiliana Marii Kolbego.

§ 2. Szczegółową lokalizację ulicy, o której mowa w § 1 ilustruje załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Ulica Witkacego położona jest na Osiedlu Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu i składa się z dwóch części – 1- ej, do której przyporządkowana jest zabudowa mieszkaniowa z końca XIX wieku oraz 2-ej z lat współczesnych, przy której znajdują się 2 budynki mieszkalne wybudowane odpowiednio w latach 2004r. i 2011r. oraz działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Posiada połączenia z ulicami: Stefana Jaracza, Franciszkańską oraz Jana Chomki.

Zmiana nazwy 2-ej części ulicy Witkacego podyktowana jest upamiętnieniem 75 rocznicy męczeńskiej śmierci zakonnika i kapłana św. Maksymiliana Marii Kolbego, który zmarł dobity zastrzykiem trucizny 18.08.1941 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, wybierając dobrowolnie śmierć głodową za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka, będącego w grupie 10 więźniów skazanych na śmierć, za ucieczkę z obozu jednego z więźniów.

Ponadto należy zaznaczyć, ze Św. Maksymilian Maria Kolbe był franciszkaninem – ukończył naukę w seminarium franciszkanów we Lwowie, a podczas nowicjatu w zakonie franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Nowy patron zasługuje na uznanie przez społeczność samorządową, a ulica nosząca jego imię będzie miała połączenie z ul. Franciszkańską, przy której znajduje się Klasztor Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

Za: bip.ostroda.warmia.mazury.pl

Przejdź do góry strony