Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pielgrzymka duchowa – dzień 11

Utworzono: 07-08-2019

Pielgrzymka duchowa – Grupa Franciszek – 15 dni wspólnego duchowego pielgrzymowania z tymi, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 

Dzień 11.

Konferencja – Przez uwielbienie więcej miłości

To prawda, nasze widzenie miłości jest bardzo ograniczone. Wszyscy zostaliśmy poranieni, wszystkich nas w taki czy inny sposób zawiodła ludzka miłość, która ma skłonności nagradzać, kiedy postępujemy dobrze i karać, gdy postępujemy źle. Skutkiem tego jest wypaczony obraz miłości. Stale mamy też skłonności, aby ten zniekształcony obraz miłości przerzucać na Boga. A przecież miłość Boga jest zupełnie inna. Jest nieskończona, niezmienna, nie nurtuje jej niepokój.

Pan Bóg jako nasz dobry Ojciec chce być blisko naszych serc, pragnie dzielić się z nami swoją miłością, ale też oczekuje naszej reakcji.

Uwielbienie daje spotkanie z Ojcem, z dobrym Ojcem, z miłością Boga. Jeżeli nie doświadczam miłości Boga to znaczy, że mam więcej uwielbiać i rozmawiać z Nim. Przecież On jest dobrym Ojcem. Oczywiście to nie jest jedyne narzędzie, by doświadczyć miłości Boga. Uwielbienie bardzo konkretnie prowadzi do spotkania z Miłością, która przenika całego człowieka. Bóg cały czas czeka na człowieka. Upadam, wstaję, znowu upadam, a On cały czas, nieustannie na mnie czeka.

Czy wierzę w to, że Bóg naprawdę mnie kocha?

Chwila ciszy – na przemyślenie tekstu (2-3 minuty).
Wzbudzenie intencji – przed modlitwą różańcową.

Tajemnica Różańcowa na 7 sierpnia (środa) – Wniebowzięcie Maryi

Wewnętrzną odpowiedzią Maryi na powołanie Jej na Matkę Syna Człowieczego było: „Oto Ja Służebnica Pańska”. Słowa te spełniała przez całe życie. Z woli Bożej służyła jako Matka Jezusowi i z woli Bożej służy także nam jako Matka. Została Ona z duszą i ciałem wzięta do nieba, ale służy nam nadal troszcząc się i zabiegając, byśmy też mogli być kiedyś razem z Jezusem i z Nią w niebie.

Jedna dziesiątka różańca

WWW.FRANCISZEK.ELBLAG.PL

Przejdź do góry strony