Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pielgrzymka duchowa – dzień 15

Utworzono: 11-08-2019

Pielgrzymka duchowa – Grupa Franciszek – 15 dni wspólnego duchowego pielgrzymowania z tymi, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 

Dzień 15.

Konferencja – Przez uwielbienie więcej Maryi

Maryja, nie była w stanie przypuszczać, że Bóg zechce stać się człowiekiem i urodzi się jak inni ludzie z kobiety. Macierzyństwo Boże jest nadzwyczajną łaską, darem całkowicie niespodziewanym, bez „zasługiwania” na nie, a wiążącym się z Bożym planem zbawienia człowieka.

W Ewangelii św. Łukasza anioł przemówił do Maryi: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (…) Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem” (Łk 1, 28.35). Wskazuje w ten sposób na Jej pełne obdarowanie Duchem Świętym, na stałe zamieszkiwanie łaski Bożej i samego Boga w Maryi. Maryja jest tutaj wzorem współdziałania z Duchem Świętym.

W życiu Maryi dostrzegamy, że prawdziwa wielkość z Bożej perspektywy nie polega na jakimś nadzwyczajnym znaczeniu osiągniętym tu na ziemi. Bóg daje wszelkie łaski i dobra ostatnim i najmniejszym, jeśli tylko w pełni oddają Mu siebie i dają się przemienić Jego łasce.

Maryja jest pokorną i bardzo cichą Wielbicielką Boga.

Czy próbowałem kiedyś wraz z Maryją uwielbić Boga?

Chwila ciszy – na przemyślenie tekstu (2-3 minuty).
Wzbudzenie intencji – przed modlitwą różańcową.

Tajemnica Różańcowa na 11 sierpnia (niedziela) – Ukoronowanie Maryi

Tak jak wschodzące słońce staje się horyzontem nowego dnia i pewnością życia, posyłając ziemi promienie światła, tak Chrystus powołujący wchodzi na szlak mojego życia, aby darować promienie nadziei…Wszystko po to, aby uświadamiać mi piękno ziemi w perspektywie Nieba. Horyzont ma swoją specyfikę – nigdy się nie kończy. Tak samo powołanie nie ma granic, jest łaską, która czyni mnie człowiekiem nieskończenie pięknym i wartościowym.

Czy żyję z odwaga moim powołaniem? Co czynię, kiedy staje na mojej drodze, naprzeciw mnie i mówi: „Witaj! Daruję ci moc, której ci nikt nie odbierze, choćbyś umarła, żyć będziesz!”

Maryja jest Królową każdego powołania, bo jest odważna.

Jedna dziesiątka różańca

WWW.FRANCISZEK.ELBLAG.PL

Przejdź do góry strony