Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pielgrzymka duchowa – dzień 4

Utworzono: 31-07-2019

Pielgrzymka duchowa – Grupa Franciszek – 15 dni wspólnego duchowego pielgrzymowania z tymi, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 

Dzień 4.

Konferencja – Uwielbienie – Duch Święty

„Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”(1Kor, 12,3). Każdy z nas mniej lub bardziej przyjmuje Ducha Świętego, jesteśmy mniej lub bardziej podatni na Jego dzieło w nas, na Jego poruszenia, natchnienia. Warto więc byśmy błagali Ojca, by nam zesłał Ducha Świętego. Ojciec nie odmówi temu, kto Go prosi.

Duch Święty jest naszym najlepszym przewodnikiem w modlitwie i nie tylko… W Liście do Rzymian św. Paweł radzi, byśmy Go obrali za mistrza modlitwy: „Nie otrzymaliście przecież Ducha niewoli, aby się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba Ojcze! Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,15.26).

Zawsze warto przyzywać Ducha Świętego: oczywiście aby był natchnieniem dla naszej modlitwy, ale także przed jakimś spotkaniem, napisaniem ważnej wiadomości, odebraniem telefonu. To nie zabiera czasu, a otwiera nas na Jego poruszenia we wszystkich naszych działaniach.

Czy wzywasz Ducha Świętego i prosisz Go, aby pomagał Ci w różnych sytuacjach Twojego życia?

Chwila ciszy – na przemyślenie tekstu (2-3 minuty).
Wzbudzenie intencji – przed modlitwą różańcową.

Tajemnica Różańcowa na 31 lipca (środa) – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus Chrystus wskazał nam swym życiem i nauką drogę do nieba a przez swą mękę i śmierć na krzyżu przywrócił prawo do niego. Jezus chce byśmy szli za Jego przykładem w służbie Bogu i ludziom. A wówczas na pewno ujrzymy Go kiedyś w otoczeniu niezliczonych dusz zbawionych.

Jedna dziesiątka różańca

WWW.FRANCISZEK.ELBLAG.PL

Przejdź do góry strony