Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pielgrzymka duchowa – dzień 5

Utworzono: 01-08-2019

Pielgrzymka duchowa – Grupa Franciszek – 15 dni wspólnego duchowego pielgrzymowania z tymi, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 

Dzień 5.

Konferencja – Uwielbienie – Zachwyt nad cudem życia

W Biblii wielokrotnie znajdziemy zadziwienie nad cudem życia. W najpiękniejszy chyba sposób mówi o tym Ps 139: „Panie, przenikasz i znasz mnie…”. Psalmista nie wzywa w nim do śpiewania, grania na cytrze, czy tańczenia dla Boga. On po prostu wyraża zachwyt i zadziwienie. „Dziękuję Ci Boże, że mnie tak cudownie stworzyłeś”. (Ps 139, 1-6. 11-16)

Życie jest cudem! Ty jesteś cudem! Zostałeś stworzony w sposób jedyny i niepowtarzalny. W oczach Boga jesteś jedyny i niepowtarzalny! On stwarzał nas pojedynczo, w każdym człowieku składając swoją miłość.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. (…)  O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!” (Ps 8)

Czy dzisiaj podziękowałeś za to, że mogłeś otworzyć oczy, wstać, ubrać się? Czy podziękowałeś za to, że żyjesz?
Człowieku! Czy znasz swoją godność?

Chwila ciszy – na przemyślenie tekstu (2-3 minuty).
Wzbudzenie intencji – przed modlitwą różańcową.

Tajemnica Różańcowa na 1 sierpnia (czwartek) – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Czyj ja jestem? Tak naprawdę do kogo należę i komu bez reszty powierzyć się mogę? Człowiek jest swój i Boży, bo tylko Bóg może zawołać go po imieniu i powiedzieć Słowo zbawienne w pustce świata, jak Jezusowi nad Jordanem: Jesteś umiłowany!

Jedna dziesiątka różańca

WWW.FRANCISZEK.ELBLAG.PL

Przejdź do góry strony