Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pielgrzymka duchowa – dzień 8

Utworzono: 04-08-2019

Pielgrzymka duchowa – Grupa Franciszek – 15 dni wspólnego duchowego pielgrzymowania z tymi, którzy pieszo zmierzają na Jasną Górę. 

Dzień 8.

Konferencja – Uwielbienie Boga razem z aniołami

Prorok Izajasz w swojej księdze wspomina: „Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim… I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6, 1.4; Por. Ap 4,6.8; 5, 11-12).

Według Izajasza Serafiny (czyli dla uproszczenia powiedzmy, że aniołowie) nieustannie adorują Boga. Ich potrójne wołanie (Święty, Święty, Święty)oznacza, że uznają Go za źródło wszelkiej świętości; za Króla Królów, któremu należy się najwyższa możliwa cześć. To wołanie aniołów weszło do liturgii Mszy świętej po prefacji, rozpoczynając modlitwę eucharystyczną Lud Boży powtarza po trzykroć słowo „Święty”.

Jan Paweł II podczas jednej z audiencji generalnych przypomniał:„«Aniołowie […] w niebie – mówi Chrystus – wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie» (Mt 18, 10). Owo «wpatrywanie się w oblicze Ojca»jest najwyższym przejawem adoracji Boga. Można powiedzieć, że w nim spełnia się «niebiańska liturgia» w imieniu całego kosmosu, z którą nasza ziemska liturgia Kościoła łączysię stale, a zwłaszcza w swoich momentach szczytowych.

Czy uczestniczę z radością w Eucharystii? Czy chcę wyśpiewywać Bogu hymn uwielbienia wraz z aniołami?

Chwila ciszy – na przemyślenie tekstu (2-3 minuty).
Wzbudzenie intencji – przed modlitwą różańcową.

Tajemnica Różańcowa na 4 sierpnia (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego

Jezus Chrystus, Pan i Mistrz nasz, przyszedł, aby nam służyć – to i my odkupione przez niego dzieci Boże, mamy podobnie służyć naszym bliźnim, aby nasze zjednoczenie z Bogiem przez miłość wyrażało się w służbie rodzinie ludzkiej. A tego wszystkiego uczy nas Duch Święty.

Jedna dziesiątka różańca

WWW.FRANCISZEK.ELBLAG.PL

Przejdź do góry strony